MEB EĞİTİMDE YENİ EBA VE ETKİLEŞİMLİ SINIF YÖNETİMİNİ TANITTI

Bakan Avcı’nın katıldığı toplantıda, 2012 yılında yayın hayatına başlayan Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) 3 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük içerik portali noktasına geldiği hatırlatılarak zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere 8 Eylül 2015 tarihi itibariyle EBA V2 test yayınının başladığı vurgulandı. EBA V2’nin temelde üç ayak üzerine inşa edildiği hatırlatılan sunumda şu bilgiler verildi: 

EBA Ders: öğretmen ve öğrencilerin e-içeriklere ulaşabildiği, kullanıcı adı ve şifre ile erişim yapılabilen, öğretim yönetim sistemi, EBA Paylaşım: öğretmenlerin ve okul, ilçe, il idarelerinin yaptıkları çalışmaları tanıtabilecekleri, ‘ben de varım’ diyebilecekleri haber, video, ses, görsel paylaşım alanı, EBA Portal: YEĞİTEK’in protokol yaparak sisteme entegre ettiği özel sektör ve kamu eğitim portallerinin olduğu bölüm. 

Yeni EBA’nın sağladığı yenilikler Yeni EBA’nın sunduğu yenilikler sayesinde, öğrenim yönetim sisteminin (LMS) kurulduğu anımsatılan toplantıda Yeni EBA’ya ilişkin şu bilgiler verildi: Bu sistem öğretmen ve öğrencileri tanıyan, onlara geri dönüşler yapan ve önerilerde bulunan bir sistemdir. 

Zengin, etkileşimli içerikler hazırlanmıştır Elektronik ders içerikleri anlamayı kolaylaştıran, pekiştiren ve öğrenmeyi sağlayan niteliklere sahip; etkileşim düzey yüksek halde sunulmaktadır. 

Öğretmen – öğrenci etkileşimi sağlanmıştır. Bu özellik sayesinde öğretmen ve öğrenciler sistem üzerinden etkileşim içinde olabilecek; öğretmenler, öğrencilerine ödev, soru ve ders içerikleri gönderebilecek. Okul içi ve dışı paylaşım, ödev atama sistemi oluşturulmuştur. Öğretmenler, hazırladıkları içerikleri okul içinde ve dışında paylaşıma açabilecek; ders dışında ve okul saatleri dışında öğrencilerine ödev atayabilecekler. 

Raporlama sistemi kurularak karar vericilere destek sağlanmıştır. Öğrencilerin sistem içindeki hareketlerine göre raporlama yapılabilecek, öğrencilere geri dönüşlerde bulunulabilecek. Ayrıca okul, Millî Eğitim Müdürlükleri ve Millî Eğitim Bakanlığına da raporlama imkanı tanınıyor. Yeni EBA’nın sunduğu yenilikler sayesinde ölçme – değerlendirme sisteminin kurulduğu belirtilen sunumda;

 “Kazanımlarla eşleştirilmiş çok sayıda soru sisteme yüklendi. Öğretmenlerimiz de yine sistem üzerinden soru ve sınav hazırlayabilecekler. Tüm içerikler ve sorular alt kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. Etkin eğitsel arama motoru geliştirilmiştir. Sadece eğitsel amaçlı aramalar yapan, sınıf veya derse göre aramalar yapıp sonuçlar getiren arama motoru da Yeni EBA ile sunulmaktadır. Öğrenciye özel içeriklerin atanabileceği ‘bireyselleştirilmiş öğrenim yönetim sistemi’ geliştirilmiştir. 

Kişiye özel dosya saklama ve paylaşım alanı oluşturulmuştur. Engellilere yönelik içerikler geliştirildi, sesli kitap okuma cihazları dağıtılmıştır. İçerik standartları belirlenerek, sürdürülebilirliği sağlamak için içerik ekosistemi oluşturulmuştur” bilgileri verildi. Etkileşimli Sınıf Yönetimi sayesinde kontrol öğretmende olacak Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla yapılan toplantıda Etkileşimli Sınıf Yönetimi (ESY) hakkında da bir sunum gerçekleştirildi. 

Etkileşimli Sınıf Yönetimi’nin derste öğretmen ve öğrencilerin etkileşimine; etkileşimli tahta ve tablet ile ders işlemelerine imkân sağlayan bir sınıf yönetim yazılımı olduğu belirtilen sunumda; ESY sayesinde öğretmenin, öğrencilerle ders süresince etkileşim hâlinde olduğu vurgulandı. Sunumda Etkileşimli Sınıf Yönetimi ile ilgili şu bilgilere yer verildi: Öğretmen bu etkileşim sırasında tabletleri yönetir. Sistemin kontrol mekanizması, öğretmene, öğrencilerin dikkatini dağıtacak uygulamaları kısıtlayabilme imkânı tanır. 

ESY ile tabletler arası görüntü paylaşımı ve sınıf içinde anlık oylamalar yapılabilir. Bu yazılım sayesinde öğrenciler, öğretmen rehberliğinde, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları gerçekleştirebilir, özgün projeler ortaya koyabilirler. ESY’nin sınıf yönetimi özellikleri sayesinde sınıf içi etkileşimin üst düzeyde tutulması, öğrenci öğretmen iletişiminin artırılması amaçlanmıştır. 

Ayrıca ders yönetimi özellikleri sayesinde de ders süresinin önemli bölümünü kapsayan sınıf yönetim süreçleri kısa zamanda gerçekleşebilmektedir. Yeni EBA ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi toplantısına Bakan Avcı’nın yanı sıra Müsteşar Yusuf Tekin, YEĞİTEK Genel Müdürü Dinçer Ateş ve diğer yetkililer katıldı.mebpersonel

Blogger tarafından desteklenmektedir.