OKULLAR ULAŞIMI KOLAY YERLERE YAPILACAK

Günümüz şartlarına göre tasarlanmamış olan okulların bugünün ihtiyaçlarına artık cevap verememesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, okulların fiziksel yapılarına ilişkin olarak yeni bir güncellemeye gitti. 

Bundan böyle yeni inşa edilecek okullar Bakanlığın hazırladığı Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzuna göre tasarlanacak. 

Bu kapsamda eğitim yapıları, trafik yoğunluğundan az etkilenen, toplu taşıma araçları ile rahat erişilebilir noktalarda bulunan, havaalanı, demiryolu, otoyol ve fabrika gibi eğitimi engelleyici gürültü kaynaklarına uzak inşa edilecek. 
Çöp, toz ve yetersiz aydınlanma gibi çevresel olumsuz faktörlerden uzak olarak yapılacak olan okullarda, yakın ve orta vadede gelişme potansiyeli yüksek bir bölgede olacak. Eğitim yapıları tasarlanırken ilkokul, ortaokul ve lise binalarının her biri müstakil bağımsız binalar olarak planlanacak. 

Eğitim yapılarının giriş holleri öğrenci sayısına göre geniş ve aydınlık olarak tasarlanacak, ince uzun koridorlar yerine iç bahçeli yerleşim planları tercih edilecek. Soğuk bölgelerde yapılacak öğretim binalarının koridorlarında ve anasınıflarında öğrencilere toplanma imkânı sağlayacak açıklıklar oluşturularak kapalı teneffüs alanları düzenlenecek. 

İlkokullarda; eğitim yapısı içerisinde planlanan anasınıfının farklı bir girişi, araç yaklaşım alanı ve bağımsız oyun alanı bulunacak. Türkiye
Blogger tarafından desteklenmektedir.