FATİH PROJESI EĞITIM TEKNOLOJILERI ZIRVESI 5 ARALIK 2015TE

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim tenknologları ile teknoloji sağlayıcılarının fikir ve tecrübelerinin paylaşılması amacıyla 5 Aralık 2015 tarihinde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi gerçekleştirecek. 

Düzenlenecek teknoloji zirvesiyle; Kodlama, Kod Eğitimi, Geleceğin Teknolojik Sınıfları, Oyun Tabanlı Öğrenme, Eğitsel Oyun, Eğitimde Mobil Öğrenme, E-İçerik Oluşturma/E-İçerik Oluşturma Araçları, Üç Boyutlu Teknolojiler, Genç Yazılımcılar, Sosyal Medya ve Bloglar, Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı, 

Etkileşimli Tahta Kullanımı, Eğitimde Engelsiz Bilişim ve Öğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar konu başlıkları ile Türkiye´de eğitime yön verecek farklı yöntem ve araçların değerlendirilerek Eğitimde Fatih Projesine katkı sağlanması amaçlanıyor. 

Teknoloji zirvesi için, http://fatihprojesietz.meb.gov.tr adresinden sunum/bildiri özetleri gönderilirken ayrıntılı bilgiye aynı adresten ulaşılabiliyor. mebpersonel

Blogger tarafından desteklenmektedir.