ORTAOKUL MATEMATİK SENE SONU ZÜMRESİ

2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI YERİ : 6-A SINIFI 
TOPLANTI NO : 3 
TOPLANTI TARİHİ : 17.06.2015 
TOPLANTI SAATİ : 13.30 
TOPLANTIYA KATILANLAR : 

2089 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge ve İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 96. Maddesi gereğince 17.06.2015 13.30 da 6- A sınıfında Matematik dersi zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmış olup aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek tutanak altına alınmıştır. 
GÜNDEM: 
1) Açılış ve yoklama, 
2) Zümre başkanı ve yazman seçimi 
3) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2.10. ve 43. sayılı maddelerinin okunması, 
4) 2104 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılâplarının yönergesi ve Atatürkçülük konularının görüşülmesi, 
5)İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 95. Maddesinin okunması. 
6) Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti, yazılan hedef ve davranışların gerçekleşme durumunu değerlendirilmesi, sınıf başarı yüzdelerinin tespiti, 
7) 1. ve 2. Dönem zümre kararlarının okunarak değerlendirilmesi. 8) Yapılan yazılı sınavlarının derse uygun ve yeterli olup-olmadığının tespiti. 
9) Proje ödevlerinin değerlendirme hususları, 
10) Derslerde uygulanan yöntem ve tekniklerin görüşülmesi 
11) 2015 TEOG SINAVI Matematik Sorularının Değerlendirilmesi 12) Başarıyı artırmada alınacak önlemler 
13) Sınıf rehber öğretmen, veli ve öğrencilerle yapılacak görüşmelerin planlanması 

ORTAOKUL MATEMATİK YIL SONU ZÜMRESİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ


Blogger tarafından desteklenmektedir.