ÖĞRETMEN ROTASYON SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

17/04/2015 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 48.maddesi ile aynı yönetmeliğin "Geçici Madde-3" kapsamında aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine bağlı yer değiştirmeye tabi öğretmenlerin tespitine başlandı. 

İhtiyaç tespitinin ardından rotasyonla ilgili takvim belirlenecektir. Aynı Eğitim Kurumunda Azami Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirme Kapsamındaki Öğretmenlere Ait Form-1 Ve Form-2 Tanzim Edilirken Dikkat Edilecek Hususlar 

1)2014-2015 eğitim öğretim yılında aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 12 yıl görev yapanlar FORM-1’e tanzim edilecektir. 

2)Hizmet süresi 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla hesaplanacaktır. 3)Aynı eğitim kurumunun hizmet süresine; 
a)Aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında kadrolu yönetici olarak geçen görev süreleri dâhil edilmeyecektir. b)Yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri dâhil edilecektir. 

4)Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı 12 yıllık görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınacaktır. 

5)Sınıf öğretmenlerinin 2014-2015 eğitim öğretim yılında okuttukları şube adı (1/A, 3/C, 2/B gibi) mutlaka yazılacaktır. 6)Belirlenen öğretmenlere yazılı tebligat yapılarak, tebellüğ belgelerinin eğitim kurumundaki dosyalarında saklanacaktır. 

7)Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri FORM-2’ye işlenerek konu ile ilgili belgesi gönderilecektir. 

8)En az %40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler FORM-2’ye işlenerek konu ile ilgili sağlık kurulu raporu gönderilecektir. 

9)Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler forma işlenmeyecektir. 

10)Eğitim kurumu müdürlüğünce; FORM-1 ve FORM-2 excel formatında imzalı ve excel formatında olacak İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir. 

11)İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de ilçedeki tüm eğitim kurumlarından FORM-1’i toplayacak olup, bu formlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. 

12)İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, eğitim kurumlarından toplanan formlar, excel formatında tek forma işlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüklerine DYS üzerinden gönderilecektir. 

13)Konu ile ilgili olabilecek hatalı, eksik tespit ve işlemlerden ilgililer sorumlu olacaktır. 

14)Çeşitli nedenlerden dolayı görev yeri değişen/değiştirilen öğretmenlerden yargı kararı gereğince eski görev yerine tekrar atanması durumunda önceki hizmeti ile birlikte hesaplanacaktır. 

ÖRNEK:Öğretmen; Atatürk İlkokulunda görevli iken alan değişikliği/soruşturma vb. nedenle Cumhuriyet ortaokuluna atanmıştır. Öğretmen Cumhuriyet Okulunda 3 ay görev yaptıktan sonra Yargı kararı gereğince tekrar Atatürk ilkokuluna atanmıştır. Cumhuriyet Ortaokulunda geçen hizmet süresi Atatürk ilkokulunda geçmiş gibi değerlendirilecektir. 

15)FORM-1 ve FORM-2'nin eğitim kurumunda istenen şartlara öğretmen olmazsa bile mutlaka tüm eğitim kurumları tarafından tanzim edilmesi sağlanacaktır.(Mebpersonelleri.net) 


Blogger tarafından desteklenmektedir.