ADAY ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

MEB Aday Öğretmen Performans Değerlendirme İşlemleri - Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeleri konusunda gerekli dokümanları yayımladı. 

2014 - 2015 Yılı Aday Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü İlgili Yönetmelik ve ekleri, 2015/13 sayılı Genelge, 2014-2015 Performans Değerlendirme ve İşlemleri ve örnek performans değerlendirmesi konusunda bir dizi doküman yayımladı. 

Örnek Performans Değerlendirme Puan Hesaplaması 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Döneminde “Millî Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin Geçici 6. Maddesi Hükümleri Doğrultusunda Performans Değerlendirmeleri İki Defa Gerçekleştirilecek Olan Aday Öğretmenlerin Örnek Performans Değerlendirmesi 
Örnek: Birinci Değerlendirme 
a. Eğitim kurumu müdürü tarafından gerçekleştirilen “birinci değerlendirme” sonucunda ortaya çıkan toplam ham puan 150’dir. 150/2= 75 (Yüzlük sistemdeki puan karşılığı 75’tir.) 

b. Danışman öğretmen tarafından gerçekleştirilen “birinci değerlendirme” sonucunda ortaya çıkan toplam ham puan 190’dır. 190/2= 95 (Yüzlük sistemdeki puan karşılığı 95’tir.) Birinci değerlendirme sonucu= (75+95)/2 = 85 (Adayın ilk değerlendirme puanı 85’tir.) 

İkinci Değerlendirme 
a. Maarif Müfettişi tarafından gerçekleştirilen “ikinci değerlendirme” sonucunda ortaya çıkan toplam ham puan 160’tır. 160/2= 80 (Yüzlük sistemdeki puan karşılığı 80’dir.) 

b. Kurum Müdürü tarafından gerçekleştirilen “ikinci değerlendirme” sonucunda ortaya çıkan toplam ham puan 170’tir. 170/2= 85 (Yüzlük sistemdeki puan karşılığı 85’tir.) 

c. Danışman öğretmen tarafından gerçekleştirilen “ikinci değerlendirme” sonucunda ortaya çıkan toplam ham puan 150’dir. 150/2= 75 (Yüzlük sistemdeki puan karşılığı 75’tir.) İkinci değerlendirme sonucu= (80+85+75)/3 = 80 (Adayın ikinci değerlendirme puanı 80’dir.) 

Performans Puanının Hesaplanması Birinci Değerlendirme Puanının %30’u + İkinci Değerlendirme puanının %70’i (85 x 30/100) + (80 x 70/100) = 25,5 + 56 = 81,5 Bu puanın virgülden sonraki kısmı 5 ve üzeri olduğu için yukarı yuvarlanır. Adayın nihai performans değerlendirme puanı 82 bulunur. 

Aday öğretmenin performans değerlendirme puanı 82’dir. Aday performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmuştur.kamudanhaber.com


Blogger tarafından desteklenmektedir.