ÖZEL ÖĞRENCİLERE DESTEK ODALARI GELİYOR

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, "Özel eğitime ihtiyacı olan engelli öğrencilerimize oluşturduğumuz destek odaları gibi özel yetenekli öğrencilerimiz için de okullarda destek odası oluşturacağız. 

Destek odalarını 2 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından Sakıp Sabancı Basın Merkezinde düzenlenen “Basın Merkezi Toplantıları” na katılarak gazetecilere önemli bilgiler verdi. 

On yılda yüzde 400 artış Genel Müdür Celil Güngör, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 1405 kurumda 12 bin 640 öğretmenle 57 bin 18 öğrenciye eğitim verildiğini kaydetti. Güngör, 2004 yılında özel eğitim okullarında eğitim gören toplam öğrenci sayısı 9 bin 993 iken, bu sayının 2014 yılında 42 bin165 kişiye ulaştığını söyledi. Güngör, 2002 yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçe içindeki payı yüzde 0,76 iken; bu oranın 2015 yılında yüzde 1,24’e ulaştığını belirtti.

İlk defa özel eğitim ve uygulamaları dersi İlk defa Bakanlık tüm hizmet içi eğitimlerine özel eğitim ve uygulamaları dersi eklendiğini belirten Genel Müdür Celil Güngör, “Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki alt yapının güçlendirilmesi Bakanlığımızın öncelikli politikalarındandır.” dedi. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimi konusunda bilgi veren Genel Müdür Güngör şöyle devam etti: 

“Farkındalığın arttırılması ve özellikle genel eğitim ortamlarında görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin özel eğitim ve uygulamaları konularında bilgilendirilmeleri amacıyla Bakanlığımız bünyesinde düzenlenecek tüm hizmet içi eğitim faaliyetlerinin eğitim programları içeriklerine ilk defa Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan üç saatlik ‘Özel Eğitim ve Uygulamaları’ dersi eklenmiştir. 

Bu yolla merkezi düzeyde senede 25 bin öğretmen ve yöneticiye ulaşılması planlanmıştır. Ayrıca söz konusu ders iller düzeyinde planlanan yerel hizmet içi eğitim programlarına da konularak yıllık toplamda 75 bin öğretmen ve yöneticiye ‘Özel Eğitim ve Uygulamaları’ dersi ile ulaşılması hedeflenmektedir.” 

 Meslek liselerine “özel eğitim sınıfı” Özel eğitim kurumlarının açılması noktasında bireylerin yetersizlik türüne göre sayısı, yerleşim biriminin özellikleri, ulaşım imkânları gibi hususlar ile kamu yararı da dikkate alındığında bazı yerleşim birimlerinde özel eğitim kurumu açılmasında sorunlar yaşandığını kaydeden Genel Müdür Güngör, “Yaşanan sorunların giderilebilmesi ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla ilk defa Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı meslek liselerinde ‘özel eğitim sınıfı’ açılmasına karar verilmiştir.” dedi. 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı arasında gerekli çalışmaların yürütüldüğü bilgisini veren Genel Müdür Güngör, “2014-2015 eğitim öğretim yılı II. dönemi itibari ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı, uygun fiziki ortam ve donanıma sahip kurumların bünyesinde, özel eğitim mesleki eğitim merkezleri ile özel eğitim iş uygulama merkezleri için hazırlanan özel eğitim programlarının uygulandığı iki tür özel eğitim sınıfı açılabilmesi için gerekli hazırlıklar yapılarak sistem hazır hale getirilmiştir. 

Bu yolla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz, özel eğitim öğretmenleri ile branş öğretmenleri eşliğinde mesleki yeterlilikler kazanacak, mesleki ve toplumsal yaşama katılım süreçleri hızlandırılacaktır.” şeklinde konuştu. Özel öğrencilere destek odaları hazırlanacak Genel Müdür Güngör, MÜSİAD ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi özel eğitim kurumlarında öğrenim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere staj imkânı sağlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandığını söyledi. 

Ankara’da sınıf öğretmenleri için ‘Özel yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odalarında verilecek zenginleştirilmiş eğitim uygulamaları’ eğitimi gerçekleştirileceğini kaydeden Genel Müdür Güngör, Türkiye genelinde destek eğitim odalarının ve özel eğitim mesleki eğitim merkezi atölyelerinin etkili olmasının artırılması ve içerik zenginleştirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Özel eğitim öğrencilerinin geri kaldığı derslerdeki telafi eğitimlerinin "destek odaların"da yapılacağını anlatan Güngör, bu odaların standartları üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 

Güngör, "Bir takım kuruluşların destek eğitim odalarına sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahip çıkacağını biliyoruz. Standartlarımızı hazırladığımız zaman özellikle özel eğitim öğrencisi bulunan bütün okullarda bu destek odalarının açılmasını ve bunların donatılmasını hedefliyoruz. Bunu da kısa bir sürede yapacağız" bilgisini verdi. 

Genel Müdür Güngör, özel yetenekli öğrencilerin bir kısmının çoğu il merkezlerinde kurulan Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitimlere alındığını, bir kısmının ise normal okullara devam ettiğini anlattı. Normal okullardaki özel yetenekli öğrencilerin de destek odalarından faydalanmasını amaçladıklarını belirten Güngör, şöyle konuştu: "Özel eğitime ihtiyacı olan engelli öğrencilerimize oluşturduğumuz destek odaları gibi özel yetenekli öğrencilerimiz için de yine okullarda destek odası oluşturacağız. 

Destek odalarını 2 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Öğretmenler, özel yetenek odasında, öğrenci müziğe kabiliyetliyse müzik enstrümanlarıyla yeteneğini ayakta tutacak. Onun ilgi duyabileceği aletleri orada tutarak belirli bir süre diğer öğrencilerle birlikte okurken, farkedilen yeteneğinin kaybedilmemesine çalışacak. 

Özel yetenekli öğrencilerin BİLSEM'e kazandırılana kadar bu destek odalarında ilgilerini kaybettirmemeyi hedefliyoruz. İlkokullarda ve ortaokullarda bu destek odalarının açılmasını planlıyoruz." Haber7

Blogger tarafından desteklenmektedir.