GOODYEAR ORTA DERECELİ OKULLARDA YOL GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU OLMASINI ÖNERİYOR

 Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, orta dereceli okulların yol güvenliği eğitimi vermesinin, sorumluluklarının bir parçası olması gerektiğini vurguluyor.  

Goodyear tarafından yürütülen araştırmanın yeni bulgularına göre Avrupa genelindeki ailelerin yüzde 84’ü çocuklara erken yaşta yol güvenliğinin temel prensiplerinin öğretilmesi gerektiği kabul ederken, Goodyear’ın bu konudaki önerisini destekliyor. 

Gooodyear her yıl Yol Güvenliği Beyaz Bülten’i aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, toplam 19 ülkede, yaşları 16-25 arasında değişen 6805 acemi şoför ebeveyniyle yaptığı geniş çaplı araştırma sonucunda hazırlıyor. Araştırmayla ailelerin sürücü olarak oluşturdukları örnek davranışların çocuklarının sürüş öğrenimini nasıl etkilediğini anlamak amaçlanıyor. 

Ankete katılan ailelerin çoğunluğu (%62) okulların yol güvenliği konusunda yeterli eğitimi vermekten uzak olduğunu düşünüyor. Goodyear’ın geçtiğimiz yıl anket yaptığı sürüş eğitmenlerinin %42’si yol güvenliği öğretiminin okullarda zorunlu olarak verilmesi gerektiğini düşünüyor. Türkiye’de bu rakam oldukça yüksek. Ülkemizde ailelerin %93’ü yol güvenliği prensiplerinin okullarda erken yaşlarda öğretilmesi gerektiği düşünüyor. 

Avrupa Aileler Birliği Yetkilisi Eszter Salamon ise genç insanları eğitmenin gençlik dönemlerinde daha zorlu olduğunu belirtiyor. Salamon; “Gençlerin araç sürmeyi öğrenmeleri, onların özgürlüklerini ilan ettikleri zamanla aynı döneme denk geliyor. Bu yüzden yol güvenliğini aşılamak daha erken yaşlarda gerçekleşmeli. Yayalar için yol güvenliğini anlamak çocuğun günlük alışkanlıklarının bir parçası. 

Ailelerin de çocuklarına bu alışkanlıkları edindirme konusunda bir sorumluluğu var. Fakat 16-20 yaşları arasındaki gençler ailelerinden çok yaşıtlarını dinleme eğilimindeler” diye konuştu. Goodyear’ın yaptığı ankete göre acemi sürücülerin ailelerinin yüzde 46’sı zorunlu sürüş kurslarını desteklerken, daha iyi bir rol modeli olabilmek için sürüş yeteneklerini tazelemeyi istiyorlar. 

Bunun yanı sıra aileler çocuklarının profesyonel sürüş eğitiminde de yer almak istiyorlar. Ailelerin %53’ü çocuklarının sürüş eğitmenlerinden düzenli ilerleme raporları almak isterken, %40’ı çocuklarının gelişimini ilk elden görebilmek için bir derse katılmayı talep ediyor. 
Uluslararası Trafik Psikolojisi Uzmanları’na göre geleneksel sürücü eğitimi geliştirilebilir. TPI (Trafik Psikolojisi Enstitüsü) bünyesindeki trafik psikoloğu Margit Herle, Avrupa’daki sürücü eğitiminin tüm ihtiyaç duyulan seviyelerini kapsama konusunda yetersiz kaldığını ifade ederek, “Bir sürücü hiyerarşik olarak dört seviyede yeteneklerini geliştirmelidir bunlar; araç manevrası, trafikte uzmanlaşma, sürüşün amaç ve bağlamları ve yaşama amaçlarıdır. 

Bu 4 seviyenin her birinde, bilgi ve yeteneklerde uzmanlaşmalı, riski artıran faktörlerin farkında olmalı ve kendi davranışlarını kendi kendine değerlendirebilmeliler. Ancak, Avrupa’daki geleneksel sürücü eğitimi bu beklentileri henüz karşılamamaktadır” dedi.


Blogger tarafından desteklenmektedir.