MEBİN 1709 ŞUBE MÜDÜRÜNÜN ATAMASI YİNE DURDURULDU

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu, Türkiye’de bir ilke imza atarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Türkiye genelinde sözlü mülakatla yaptığı bin 709 şube müdürünün tamamının atamasının yürütmesini durdurdu. 

Eğitim-Sen Balıkesir şubesi, Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Özlem Özalp adına, Özalp’in 10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılan MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde dava açmış, mahkeme ise verdiği kararda yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti. 

Bunun üzerine sendika, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak, söz konusu red kararının kaldırılmasını istemişti. Danıştay kararı hatırlatıldı Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu, davayı sonuçlandırdı. Mahkeme, kararında Danıştay 5. Dairesi’nin 6 Mart 2014’te verdiği, “Sözlü sınav, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakatı ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapıldığı, sözlü sınavın temel amacının, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde tespit edilenler arasından en başarılı adaydan başlayarak en uygun olanların seçilmesi olduğu, bu nedenle başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulmasının, Anayasanın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetimin yapılmasının engellediği” yönündeki kararına atıfta bulunuldu. 

Kararda liyakat ilkesine aykırı olarak değerlendirilen bu sistemle gerçekleştirilmiş tüm atamaların hukuka aykırı olduğu belirtilerek, sınava katılanların başarı sıralamasının yazılı ve sözlü puanlarının birlikte değerlendirilerek belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

 “Yazılı esas alınmalı” İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin mümkün olduğu hatırlatılan kararda, “Kamu hizmetinin etkin ve süratli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla, liyakatın tespitinde, kriterleri objektif olarak belirlenmiş yazılı sınavda alınan puanın esas alınacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği hususunda kuşku bulunmadığından, dava konusu işlemin dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi” denildi. Milliyet
Blogger tarafından desteklenmektedir.