GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ LİSEDEN BAŞLAYACAK

Gençlerin ‘Girişimcilik’, ‘Finansal Okur Yazarlık’ ve ‘İş Gücüne Etkin Katılım’ konularında gelişimlerinin hedeflendiği proje, öğrencilerin lise sıralarındayken iş dünyasına hazırlanmalarına, meslekleri tanımalarına ve girişimcilik duygusunu geliştirmelerine vesile olacak. 

Vakıf, geçtiğimiz iki yılda toplam 150 liseden 220 öğretmene sunulan şirket eğitimleriyle 1200 öğrenciye ulaşırken, bu yıl 4000 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. 

 Türkiye’de 1999 yılından itibaren faaliyet gösteren Genç Başarı Eğitim Vakfı, 1919 yılında Amerika’da kurulan ‘Junior Achievement (JA) /Genç Başarı’ organizasyonuna bağlı olarak çalışıyor. Genç Başarı Eğitim Vakfı, bu yıl hayata geçecek “3X Programı” kapsamında, rehber öğretmenler ve iş dünyası gönüllülerinin desteğiyle okullarda öğrencilerin mikro şirketler kurmalarına önayak oluyor, onları geleceğe hazırlıyor. 3X Programı süresince, iş dünyası gönüllüleri profesyoneller ve girişimciler okullarda kuracakları şirketlerde öğrencilere mentörlük yapacak. 

Projeyle bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, öğrencilerin iş hayatına yönelik profesyonel çözüm, kişisel gelişim, kritik-yaratıcı düşünme, organizasyonel yaklaşım ve en önemlisi öz güvenlerinin artmasının yanı sıra yenilikçi bakış açılarının gelişiminin ve yaparak öğrenme motivasyonlarının artması amaçlanıyor. Genç Başarı Eğitim Vakfı, İstanbul genelinde geçtiğimiz iki yılda toplam 150 liseden 220 öğretmene sunulan şirket eğitimleriyle 1200 öğrenciye ulaştı. 

Yeni geliştirilen ‘3X Programı: Gençlerin İş Gücüne Etkin Katılımı, Finansal Okur Yazarlık ve Girişimcilik Yeteneklerinin Arttırılması Projesi’ ile bu yıl 300 liseden 400 öğretmene eğitim verilmesi ve eğitim alan öğretmenler ile 200 iş dünyası gönüllüsünün rehberliğinde 4000 öğrenciye ulaşılması planlanıyor. 

Şirket programı nedir? 
Şirket programı öğrencilerinin, iş dünyası gönüllüleri mentörlerin rehberliğinde, kendi küçük ölçekli şirketlerini kurdukları, gerçek ürün/hizmet üreterek satış yaptıkları (okul sınırları içinde), yönettikleri ve program sonunda tasfiye ettikleri, “yaparak öğrenmeye dayalı” bir ”iş dünyasına hazırlık ve meslekleri tanıma” programıdır. 

Dünya’da yaklaşık 50 yıldır 122 ülkede uygulanmaktadır. Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı ve AB İşletmeler Genel Müdürlüğünce resmen tanınmıştır. Türkiye’de Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYIAD) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile proje iştirakçısı olan Girişimcilik Derneği’nin desteği ile imzalanan protokol kapsamında İstanbul genelinde dört yıldır yaygın olarak uygulanmaktadır.milliyet
Blogger tarafından desteklenmektedir.