2013-2014 6.SINIF ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAGI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI    ORTAOKULU 6/E SINIFI II. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI 

Okul müdür yardımcısı başkanlığında , 6/E sınıfı rehber öğretmeni ve tüm ders öğretmenlerinin katılımıyla yukarıda belirtilen tarih ve saatte toplanarak, 6/E sınıfında okumakta olan öğrencilerin kişilik,beslenme, sağlık, sosyal ilişkiler,ekonomik ve başarı durumlarının derse giren tüm branş öğretmenleri tarafından tespit edilip, gerekli önlemlerin el birliği içerisinde alınması amacıyla aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür. 

GÜNDEM MADDELERİ 
1. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi 
 2. 6/E şubesindeki öğrencilerin kişilik, beslenme sağlık ve sosyal ilişkileri konularında ki durumları bu konuda branş öğretmenlerinin görüş ve önerileri 
3. Öğrenci velileriyle işbirliğine gidilmesi 
4. Eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlükler üzerinde durulup çözüm yolları aranması 
5. Öğrenci devamsızlığı 
6. Öğrencilerin İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 96. Maddesi gereğince tek tek değerlendirilmesi 
7. Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin incelenmesi 
8. Dilek ve temenniler ile kapanış. 

Blogger tarafından desteklenmektedir.