İLK VE ORTAÖĞRETİMDE BAZI DERSLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARI GÜNCELLENDİ

”Güncellenen programlar, ilköğretim kurumları İngilizce 2-8’inci sınıflarla fen bilimleri 3-8’inci sınıflar, ortaokul matematik 5’ten 8’e kadar, ortaöğretim fizik 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar, ortaöğretim kimya 9, 10, 11 ve 12’incisınıflar, ortaöğretim biyoloji 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar, ortaöğretim matematik 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar” 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı,”Öğretim programlarının, farklı ilgi, ihtiyaç, yetenek ve potansiyellere sahip öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılaşacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” diye konuştu. 2005’teki sadeleştirmeye rağmen öğretim programlarının bugün hala gereğinden fazla yoğun olduğuna işaret eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: 

 ”Her şeyi öğretmeye çalışırken bilgileri yoğunlaştırılmış biçimde yükleme sebebiyle birçok öğrencinin öğrenmesinde güçlükler oluşmaktır. Daha iyi öğretmek için daha az ve öz ancak gerçekten hayatla ilişkili bilgi ve beceri, değer ve tutumlara odaklanmak zorundayız. Ancak öğretim programlarının içeriğinin sadeleştirilmesi ve seyreltilmesinde titiz bir çalışmayla ölçülü ve kademeli sadeleştirme ve seyreltme yapılmasına özen gösterilmiştir.” 

Öğretim programlarının revize edilmesi çalışmaları kapsamında 35 üniversiteden 86 akademisyen ve 28 öğretmenin katılımıyla 230 toplantı, 24 panel düzenlendiğini anlatan Avcı, çalışmalar neticesinde güncellenen öğretim programlarına ilişkin şu bilgileri verdi: ”İlköğretim kurumları İngilizce 2-8. sınıflarla fen bilimleri 3-8’inci sınıflar, ortaokul matematik 5’ten 8’e kadar, ortaöğretim fizik 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar, ortaöğretim kimya 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar, ortaöğretim biyoloji 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar, ortaöğretim matematik 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar. 

Güncellenen öğretim programları kademeli olarak uygulamaya konulacak. Güncellenen öğretim programlarının ilk uygulamaları, 2013-2014 eğitim öğretim yılında başlayacak. Yani önümüzdeki yıl.” ”Bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeler dikkate alındı” Bakan Avcı, güncellenen tüm öğretim programlarında, kazanımlar ve içeriklerin sadeleştirildiğini söyledi. 

Öğretim programlarının giriş bölümündeki açıklamaların sadeleştirildiğini, kazanımların daha kolay okunabilir ve algılanabilir şekilde düzenlendiğini belirten Avcı, kazanımların 12 yıllık zorunlu eğitim süresi dikkate alınarak, öğretim kademeleri ve sınıflar düzeyinde gözden geçirildiğini kaydetti. Bakan Avcı, ”Kazanımlar bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiştir. 

Kazanımlarla günlük hayat ilişkisi güncellenmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif olarak kullanılabileceği konu ve kazanımlar vurgu yapılarak, z kitap, etkileşimli tahta gibi uygulamalar için zemin oluşturulmuştur” dedi. Matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde 9 ve 10. sınıfların temel düzey olarak düzenlendiğini dile getiren Avcı, tüm öğrencilerin temel matematik ve fen bilimleri becerilerini kazanmalarını sağlayacak esnek bir yapı oluşturulduğunu söyledi. 

Avcı, kazanımların, bilişim teknolojilerinin öğretim uygulamalarıyla bütünleştirilmesini sağlayacak ve analitik düşünme becerileriyle 21. yüzyıl becerilerini geliştirecek şekilde düzenlendiğini; içerik okuma, algılama ve uygulamayı kolaylaştıracak, uygulayıcılara esneklik sağlayacak şekilde sadeleştirildiğini bildirdi. 

Öğretim programlarının hayata geçirilmesinde en büyük sorumluluğun öğretmenlere düştüğüne dikkati çeken Avcı, Bakanlık olarak öğretmenlere daha çok inisiyatif vererek, daha başarılı olacaklarına inandıklarını ve onlara güvendiklerini kaydetti.MİLLİYET
Blogger tarafından desteklenmektedir.