Header Ads

İLKOGRETİM MATEMATİK 2.DÖNEM BÖLGE ZÜMRESİ

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ….BÖLGESİ 2.DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ:24/02/2013
TOPLANTI SAATİ:14:00
TOPLANTI YERİ: ……
TOPLANTI NO:2

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
3. 1. Dönem zümre öğretmenler kurulu kararlarının gözden geçirilmesi
4. 2. Dönem başarı seviyesinin artırılması ile ilgili alınacak önlemlerin görüşülmesi.
5. Proje ve Performans görevleri takviminin tekrar gözden geçirilmesi.
6. Ölçme değerlendirme tekniklerinin görüşülmesi.
7. 8.Sınıf SBS için alınacak önlemlerinin görüşülmesi ve Milli eğitim müdürlüğünün yaptığı karşılaştırmalı değerlendirme sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
8. Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan koruma,olumlu davranış kazandırılmasına yönelik rehberlik faaliyetlerinin görüşülmesi
9. Ders dışı etkinlik çalışmalarının görüşülmesi
10. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin görüşülmesi
11. Dilek ve Temenniler.

2017 ORTAOKUL MATEMATİK İLÇE ZÜMRESİNİ (1.DÖNEM)BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

GÜNDEM MADDDESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Zümre başkanı ….. İlköğretim Okulu ….. katılan öğretmenlere hoş geldiniz diyerek II. Dönemin başarılı geçmesi dileyerek toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü.

2.Zümre başkanı gözetiminde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

3. Zümre başkanı ….. tarafından1.Dönem zümre kararları okudu. Bir önceki yılın zümre toplantılarında alınan kararlara uyulduğu, düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı belirtildi.
1. dönem ortaklaşa hazırlanan yıllık planların hava koşulları (kar tatili) sebebiyle tarihlerinin sarktığı görüldü.

4….İlköğretim Okulu …..; öğrencilerin bol bol tekrar yapmaları ardından konuyla ilgili soru çözümüne de mutlaka çalışmalarında yer vermesi teşvik edilerek bilginin kalıcı hale getirilmesini sağlamalıyız dedi.
… İlköğretim Okulu ….. İmkanlar ölçüsünde çalışma kitabındaki soruların tamamının çözdürülmeye çalışması ayrıca ders kitabındaki sorulara paralel sorular hazırlanmasının öğrenciler için faydalı olabileceğini belirtti.
….. okulunda halkeğitim kursunun dershaneye gitmeye öğrenciler için faydalı olacağını ve bunun pazartesi günü itibariyle başlayacağını belirtti.

…. Görsel materyal kullanımının daha da arttırılmasınının öğrencilere konuyu kavramaları açısından daha iyi olacağını belirtti.
….. derste pasif olan öğrencilerin söz alması için teşvik edilmesini sağlamak için kolay sorular sorularak güdülenebileceğini söyledi.

….. dersin başında yeni konuya başlamadan bir önceki konunun önemli noktalarını hatırlatmak amacıyla küçük sorular yöneltmenin faydalı olacağını belirtti.

5. Proje ödevlerinin nisanın 2. haftası toplanacağı hatırlatıldı.Proje ve performans ödevleri değerlendirme çizelgesinin öğretmen tarafından hazırlanabileceği gibi kılavuz kitaplarındakilerden de faydalanılabileceği hatırlatıldı. Ayrıca bu ödevlerin yapılmasında velilerin bire bir katkısının olmaması gerektiği belirtildi.

6. Zümre başkanı Öğrencilerin yaptığı etkinlikler için anında değerlendirmeler yapılmalıdır. Çeşitli çizelgeler hazırlanarak öğrencileri ders ve etkinliklere katılım notları verilebilir. Performans görevleri sınıf içerisinde yaptırılması iyi olur dedi.
….. Yazılı yoklamalarda boşluk doldurma, çoktan seçmeli sorular, doğru yanlış ve klasik soru tiplerine yer verilmeliyiz dedi.
…….. Proje Derecelendirmeli Puan Anahtarlarının hazırlanmasında özgünlük ve yaratıcılık özelliklerinin daha belirgin bir notla değerlendirilmesi öğrencilerin yaratıcı yönlerinin geliştirilmesine faydası olacaktır dedi.


7……… Müfredata uygun olacak şekilde test sorularının hazırlanarak öğrencilere verilmesinin ayrıca geçmiş yılların SBS sınav sorularının derslerde zaman zaman çözdürülmesinin konuların pekişmesinde etkili olacağını söyledi.
Zümre başkanı cevaplardan sonuca gitme tekniğinin anlatılması gerekir diye ekledi.

……. okulda öğrenciler için açılan yetiştirme kurslarının açılması öğrenciye fayda sağlayacağanı söyledi.

Yapılan karşılaştırmalı değerlendirme sınav sonuçlarının,sorular müfredat doğrultusunda olduğu için beklenen seviyede olduğu görüldü.

8.Zararlı alışkanlığı olduğu tespit edilen öğrencinin veli rehber öğretmen işbirliği ile çözülmesi gerektiği belirtildi.Veli toplantılarında gerekli bilgilendirmenin yapılacağı belirtildi.

9.Öğrencilerin enerjilerini ve streslerini atması için ders dışı etkinliklere yönlendirilmesinin faydalı olacağı belirtildi.

10.Zümre başkanı öğrencilerin okuma anlama yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla Türkçe , Fen ve Teknoloji öğretmenleri ile işbirliği yapılmasının başarıyı arttırabileceğini söyledi.

11.Zümre başkanı toplantıyı iyi dilek ve temennileriyle bitirdi.

Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.


TOPLANTI KARARLARI

1. Başarının artırılması için ; veli öğretmen öğrencinin işbirliğinin artırılmasının faydalı olacağı kararlaştırıldı.
2. Proje görevlerinin Nisan Ayı İçerisinde Teslim edilmesine, projelerin teslim edilmeden önce en az bir kez kontrol edilmesi kararlaştırıldı.
3. Etkinlikler değerlendirmelerinde çeşitli çizelgelerin hazırlanmasına , yapılan çalışmaların ders içinde anında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.Proje derecelendirmeli puan anahtarının hazırlanmasında özgünlük ve yaratıcılık özelliklerinin puanının daha belirgin olacak şekilde dikkat edilmesine, yazılı yoklamalar hazırlanırken değişik yöntemlerin(boşluk doldurma, vb.) yöntemlerin kullanılması kararlaştırıldı.
4. Geçmiş yılların SBS sınav sorularının zaman zaman derslerde çözülmesine, imkanlar ölçüsünde öğrencilere yaprak test şeklinde dağıtılmasına karar verildi.
5. Her dönem en az bir ortak sınav yapılması kararlaştırılmıştır.
6. Görsel materyallerin imkanlar ölçüsünde kullanılmasına karar verildi.
Blogger tarafından desteklenmektedir.