Header Ads

7.SINIF ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU(ŞÖK) TOPLANTI TUTANAĞI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI                  İLKÖĞRETİM OKULU 7C  SINIFI I.DÖNEM  ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU ŞÖK TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

             okulu  7C  sınıfı I.dönem  şube öğretmenleri kurulu toplantısını yapmak üzere 14.10.2012        günü saat 12.50 de öğretmenler odasında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.
                       

                                              
GÜNDEM   MADDELERİ              :

1) Açılış ve yoklama
2) Sınıf başarı durumunun değerlendirilmesi.
3) Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi.
4) Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme alışkanlığı, okula devam durumu, başarı durumu ve davranış yönünden durumlarının tek tek ele alınması.
5) Öğrencilerin başarılarının arttırılması için yöntemler.
6) Sosyal Kulüp çalışmaları ve önemi.
7) Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin önemi.
8) Okul – Veli işbirliği ve diyalogunun önemi.
9) Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi.
10) Dilek ve temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Yapılan yoklamada 7/C sınıfında derse giren bütün branş öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü. Yeni eğitim-öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Türkçe Öğretmeni Gülen ŞENOL  yazman olarak seçildi.
2- Sınıf rehber öğretmeni                ; 7/C sınıfının genel olarak düzenli ve dinleme alışkanlığını edinmiş olduğunu ; sınıf seviyesinin iyi olduğunu,  davranış yönünden de bir problemler olmadığını belirtti.Ayrıca Öğrencilerin tek eksiğinin günlük tekrar yapmamak olduğunu belirtti. Zümre öğretmenlerinin ortak sınavlar yaparak sınıf seviyesini daha iyi ölçebileceğini belirtti.7/C sınıfında öğrenim gören öğrencilerin ekonomik, sağlık, beslenme, başarı ve davranış yönlerinden durumlarını tek tek ele almanın yararlı olacağını belirtti.


3-  Sınıf rehber öğretmeni                       , 7C sınıfında okula uyum problemi yaşayan ve olumsuz davranış sergileyen, herhangi bir öğrenci olmadığını belirtti. Ayrıca, okulumuz “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu”nun daha işlevsel bir hale getirilerek problemli öğrencilerle periyodik toplantılar düzenlenmesi ve okul kurallarının anlatılması kararlaştırıldı.


4-   7/C  Sınıfında;
a-     Kişilik yönünden bozukluğa rastlanılmamıştır.
b-   Beslenme problemleri rastlanılmamıştır.
c-   Sağlık sorunları olan öğrencilerin isimleri;
                     adlı öğrenci de            olduğunu belirtti
Sınıf Rehber Öğretmeni                öğrencilerin sağlık problemlerine uygun yaklaşım    sergilenmesi gerekliliğini belirtti.
d-    1-2 öğrenci dışında Öğrencilerin genel olarak ekonomik durumlarının iyi olduğu  tespit
edildi. Sınıf rehber öğretmeni  ,             e arkadaşlarının destek olduğunu, ayrıca Sınıf öğretmeni                    okul ihtiyaçlarını aldığını belirtti.
Durumu çok kötü olan öğrencilerin listesi aşağıya çıkarılmıştır. Bu öğrencilere eldeki imkânlar      
       ölçüsünde yardımcı olmaya çalışılacaktır.
    Sınıf rehber öğretmeni; Öğrencilerin daha çok orta gelirli aile çocuklarından oluştuğunu söyledi. Ekonomik durumları iyi olmayan öğrencilerin kişilik yapısını da daha çok çekingen, sıkılgan ve pasif yönde etkileyip olumsuz etkiler yaptığını söyleyen Türkçe Öğretmeni  ; bizlerin her konuda öğrenciye yardımcı olmamız gerektiğini belirtti. Fen Bilgisi öğretmeni   Öğrencilerin notlarının düşük olmasının nedenlerinin daha çok ailevi-sosyal ve ekonomik nedenlerden kaynaklandığını belirtti.
e-     Türkçe Öğretmeni kız öğrencilerin derse daha  hazırlıklı geldiğini, bazı öğrencilerin söz hakkı verilmeden konuşma  alışkanlığı olduğunu belirtti. Sınıf rehber öğretmeni, tüm öğretmenler arkadaşların bu tip  davranışı sergileyen  öğrencinin anında uyarılmasını faydalı olacağını belirtti. Türkçe Öğretmeni ayrıca ve adlı öğrencilerin okuma düzeylerinin sınıfın biraz gerisinde olduğunu onlara sesli kitap okumalarını  tavsiye ettiğini söyledi
Diğer zümre öğretmenleri davranış olarak öğrencilerde herhangi bir problemin olmadığını belirttiler


5- Sınıf rehber öğretmeni; derste gereksiz konuşma alışkanlıklarının azaltılması ve derslerin daha verimli hale getirilmesi için öğrenci merkezli ders işlenmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, sıkılmadan, çekinmeden ve özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı arttıracağını söyledi. Fırsatların en iyi ve azami derecede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

              Beden Eğitimi Öğretmeni öğrencilerden memnun olduğunu söyledi. 7/C sınıfı öğrencilerinin gelişme çağında olduklarını, bu dönemin öğrenciler üzerindeki etkileri düşünülerek değerlendirme yapılmasını istedi.        
İngilizce Öğretmeni; 7/C sınıfının düzenli ve uyumlu bir sınıf olduğunu, derslerine daha çok çalışarak daha da iyi olabileceklerini, bu noktada biz öğretmenlerin üzerine düşeni severek yapacaklarını belirtti.
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni, öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin irdelenmesi, araştırılması ve tespit edilmesi suretiyle problemin çözülebileceğini söyledi. Okuma yazması iyi olmayan öğrenciler konusunda elbirliğiyle çözüm yolları bulunması gerektiğini; durumu zayıf olan öğrencilerin incitilmeden, rencide edilmeden, uygun yöntem ve tekniklerle başarılı hale getirilmesi gerektiğini; öğrencilerin bilgi, davranış ve karakter açısından başarılı hale getirilmesinin birinci derecede hedefimiz olduğunu söyledi.
Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi dörtgeninde aramak gerektiğini, öğrencilerin güzel Türkçemizi en güzel ve doğru kullanmalarının başarıda anahtar olduğunu, bu hususlarda elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğini, bütün öğretmen arkadaşlarımızın gerekli gayreti gösterdiğine inandığını söyledi.
Müdür yardımcısı; öğrencilerin başarılı olmasında en büyük etkenin öğretmen olduğunu, başarılı bir öğretmenin öğrencilerinin de başarılı olacağını, diğer sorunların zamanla halledilebileceğini, önemli olanın öğretmenin idealist olması gerektiğini belirtti. Bütün arkadaşların gayretle çalıştığına inandığını, bu gayretlerini devam ettirmelerinin hem öğrenci, hem çevre hem de ülke için önemli olduğunu, öğrencilerle ders içinde ve ders dışında yakından ilgilenmek suretiyle başarıyı yakalayacağımıza inandığını söyledi.
Türkçe Öğretmeni; başarının çok okumaktan geçtiğini, okumayan, kitap okumayan, sadece ders kitaplarıyla yetinen öğrencilerin hiçbir zaman yeterince başarılı olamayacaklarını; kitap okuma konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Türkçeyi güzel, etkili ve doğru konuşan öğrencilerin de başarılı olacaklarını, bu hususta bütün arkadaşlarının işbirliği yaparak ve kütüphanemizi en iyi şekilde işletip değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Çocukların ayda bir, yılda on kitap okuyarak dahi büyük yol kat edeceğini belirten Türkçe Öğretmeni Gülen ŞENOL  bu hususta herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağına inandığını belirtti.
Matematik öğretmeni; öğrencilerin matematik dersinde geçmişe yönelik iyi bir temelle başarının sağlanacağını, dersin öğrencilere sevdirilmesinin başarıyı arttıracağını, yer yer testler hazırlanarak konuların kavratılması gerektiğini belirtti.
Fen Bilgisi Öğretmeni; öğrencilere yeterince söz verilerek ilgi ve isteğin arttırılmasının başarıyı arttıracağı, öğrencinin dersi sevmesiyle başarının doğru orantılı olduğunu, dersi sevdirmenin de öğretmenin elinde olduğunu söyledi.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni; başarıda disiplin, tertip, düzen ve planlı çalışmanın önemini belirtti. Öğrencilere planlı ve doğru çalışma yöntemlerinin öğretilerek, rehberlik çalışmalarının bu hususta fırsat bilinmesi ve en iyi şekilde yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
Öğrencilerin sadece bilgi yönünden değil, ahlâk ve davranış yönünden de yetiştirilmesinin önemine değindi. Öğrencilere kendi kültürümüzü kazandırıp kişilik yönünden sağlam bireyler yetiştirmeliyiz, dedi. Okulda mevcut olan araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini belirtti.

6-  Sınıf rehber öğretmeni sınıfta her öğrencinin bir sosyal kulüpte çalışmasının sağlanması için seçimlerin yapıldığını ve sosyal kulüp faaliyetlerinin öğrenciye toplumsal olarak çok şey kazandırdığını ifade etti. Kulüp çalışmalarına gereken önemin verileceği vurgulandı.

  7- Resim  Öğretmeni, Günümüzde zararlı içeceklerin ilköğretime kadar indiği, bu yüzden öğretmenlerin bu konuda çok duyarlı olmaları gerektiği, periyodik olarak öğrencilerin uyarılıp aydınlatılmaları gerektiği görüşü ortaya çıktı. Özellikle sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarının öğrencilere sürekli olarak anlatılması kararlaştırıldı.

  8-  Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Sınıf rehber öğretmeni; veliyi de eğitim-öğretimini içine çekmeliyiz dedi. Öğretmenin göstereceği fedakârlığın fazlasıyla veliden beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, internet cafelerden çocukların uzak tutulması konusunda titizlik gösterilmesi, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevlerin veliye düştüğünü bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı.
Okul ve veli işbirliğinin sağlanmasını başarıyı olumlu yönde arttıracağını belirten Sosyal Bilgiler öğretmeni; öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerektiğini, bu konuda velilerin pasif kaldıklarını, veli toplantılarında bu konunun velilere iletilmesi gerektiğini söyledi. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı arttıracağını belirtti.

9- Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler.

10- Sınıf rehber öğretmeni, dileklerinin daha iyi ve mükemmeli yakalamak, başarıya ulaşmak, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bir eğitim-öğretim yapmak olduğunu söyledi; katılan bütün arkadaşlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Toplantı Başkanı, 2012-2013 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere iyi geçmesi temennisi ile toplantıyı kapattı. Toplantıda  aşağıdaki kararlar alınmıştır.

ALINAN KARARLAR
1-     Öğrenci merkezli eğitim sistemi örnek alınarak öğrencilerin ders içi etkinliklerinin arttırılması sağlanacak.
2-     Öğrenmeyi öğretme ilkesi doğrultusunda öğrencilerin kütüphane, laboratuar gibi eğitim alanlarını daha fazla kullanmaları sağlanacak.
3-     Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılacak.
4-     Okul araç ve gereçlerini kullanma konusunda daha dikkatli davranılacak.
5-     Veli toplantıları belli aralıklarla yapılacak. Maddi problemi, hastalık problemi olan öğrencilere gereken ilgi gösterilecek. Velilerin toplantıya katılmaları için gerekli aktivasyon sağlanacak.
6-     Derse geçmeden dikkatlerin toplanması ve motivasyonun sağlanması için ön konuşma yapılacak.
7-     Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın sağlanması için gerekli tanıtımlar yapılacak. Bu tür faaliyetler duyurulacak.Sigara, alkol ve uyuşturucunun zararları  anlatılacak.
8-     Rehberlik ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilerek okul rehber öğretmeni bilgilendirilecek.
9-     Yer yer test uygulamaları yapılacak.
10-  Öğrencilere planlı çalışmanın önemi anlatılacak. Ders çalışma programı için okul rehber öğretmeninde gerekli yardım istenecek.
Blogger tarafından desteklenmektedir.