Header Ads

TÜRKİYE KAMUSEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 28 MADDELİK RAPOR SUNDU

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen istanbul II Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, sendika olarak, eğitim alanındaki ve çalışanların sorunlarına çözüm önerilerini, rapor halinde MEB'e sunduklarını açıkladı.

Yer değiştirmeler
1- KHK ile birlikte öğretmen¬ler özürleri sebebi ile yılda sadece bir defa yer değişikliği yapabile¬cek. Bu mağduriyet giderilmeli.

2- Personel maaşlarında hiyerarşik sistem yeniden tesis edilmeli.

Ek ders ücretleri
3- Maliye Bakanlığı'na gönderilen tekliflerin içkide neler olduğu açıklanarak, ek ders ücretleri artırılmalı.

4- 632 sayılı KHK'den öncesi ve sonrasında kadroya geçenlere tanınan zorunlu hizmet muafiyeti, adaylıklarının kaldırılması ve eş durumu özründen yararlanabilmeleri gibi tüm haklar verilmeli.

5- Eğitime hazırlık ödeneği artırılarak, bütün çalışanlara ödenmeli.

6- Okul ve kurum yöneticilerine uygulanan rotasyon, başarı ve başarısızlığı ölçen kriterlere bağlı olarak bulunduğu kurumda 10 yılını tamamlayanlara uygulanmalı.

Teşvik tedbirleri almak
7- Hizmetli, memur ve diğer eğitim çalışanları için bakanlık tarafından üzerinde çalışmalar yürütülen atama ve yer değiştirme yönetmeliği bir an önce hayata geçirmeli.

8- Mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak gerekli teşvik tedbirleri alınmalı.

9- Eğitimde bölgelerarası eşitsizlik ile kalite farkının ortadan kaldırılması amacıyla alınması gereken tedbirler tespit edilmeli.

10- Çalışanların hayat standartları yükseltilmeli.

11- Sayıları bin 500'e yaklaşan geçici şube müdürlerinin yerine asaleten atama yapılmalı.

Zorunlu hizmet tazminatı

12- Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarına, tazminat ödenmeli.

13- ILKSAN üyeliğinin bütün eğitim çalışanlarına ve tüm branşlara açık hale getirilmesi doğrultusunda kanuni düzenleme yapılmalı.

14- Yargı tarafından verilen kararlarla da keyfi yapıldığı kabul edilen 657 sayılı DMK'nın 76. maddesi kapsamında yönetici atama alışkanlığından vazgeçilmeli.

30 Eylül esas alınmalı
15- Yöneticilerin iller arası yer değiştirmeleri ile ilgili yönetmelik maddesi hayata geçirilmeli.

16- Atama ve yer değiştirmedeki hizmet süresi hesaplamasında, eskisi gibi 30 Eylül esas alınmalı.

17- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı öğretmen çocuklarına tanınan kontenjana, tüm eğitim çalışanları da dahil edilmeli, başvurabilmek için belirlenen ailenin yıllık gelirinin fert başına düşen tutarı makul seviyeye getirilmeli.

Derse girme zorunluluğu
18- Okul yöneticilerinin haftada 6 saat maaş karşılığı derse girme zorunluluğu kaldırılmalı.

19- Hizmet içi eğitim çalışmalarının yaygın ve programlı hale getirilerek en az beş yılda bir bütün öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının gelişmeleri takibi sağlanmalı.

Bilgisayar Teknolojisi
20- Bilgisayar Teknolojisi öğretmenlerinden yeterince yararlanılması için, bu dersin bilgisayar derslerinin ilköğretimde sayısı artırılmalı.

21- 652 saydı KHK ile okul müdür başyardımcı ve yardımcıları zorunlu yer değiştirmeye tabi değilken, yönetmeliğe göre işlem tesis edilmesi sebebi ile bu personele rotasyon uygulanmakta.

Devlet zarar görecek
Bu durum bireysel olarak yargıya intikal ettirildiğinde, yargılama giderleri ve vekalet ücretleri nedeniyle devlet zarara uğrayacak.

22- Ek ders ücreti ödemesinden yararlandırılacak personel arasına VHKI, memur, hizmetli, teknisyen ve şoför vb. kadrolarda görev yapanların da dahil edilmesi, ödemenin önceki aylık tutarların üzerinde olması gerekiyor.

Sözlü sınava son
23- Kararname ile öngörülen, okul ve kurum müdürlerinin sözlü sınava tabi tutulması, objektiflikten uzak, adam kayırmacılığa müsait ve denetimi zor olduğundan, buna son verilmeli.

24- Yapılacağı aylar öncesinden duyurulan ve kılavuzu dahi yayınlanan Unvan Değişikliği Sınavı önce ertelendi, soma dâ iptal edildi. Bu smav başvuranlar arasında ivedilikle yapılmalı.

İzcilik faaliyetleri
25- 652 sayılı KHK ile MEB teşkilatında ana hizmet birimlerinden biri olan Beden Eğitimi, Spor ve izcilik Dairesi Başkanlığı da kaldırıldı. Bu ülkemizin izcilik alanında layıkıyla temsil edilmemesini de beraberinde getirecek. O nedenle bu tür faaliyetler, eskiden olduğu gibi MEB bünyesinde yürütülmeli.

Meslek dersi öğretmenleri
26- 9 Ağustos 2011 tarihli bir yönetmelikle eğitim kurumlarına Talim Terbiye Kurulu kararlarına göre alanları itibari ile öğretmen olarak atanabilecek alan öğretmeni olma koşulu getirildi. Buna göre, meslek dersi öğretmenleri alan itibari ile dersi bulunmadığı kurumlara atanamayacak. Bu konu Danıştay nezdinde yargıya taşınmış, halen ikame ile derdesttir. Bu konunun yeniden düzenlenmesi mağduriyetleri giderecektir.

öğrenci başına 100 TL
27- Okullarda bağış alınmaması için öğrenci başına yılda 100 TL ödenek verilmesi teklifimizi, yeniden dile getiriyoruz. Eğitimin kalitesini artırmak için toplanan bağışlar sebebi ile müdürlere açılan soruşturmalar durdurulmalı.

Yeterli sayıda atama
28- Yetersiz atamalar sebebi ile boş kadrolar ücretli öğretmenler ile dolduruluyor. Binlerce öğretmenin mağduriyeti düşünülerek yeterli sayıda atama yapılmalı.Yeniçağ

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.