Header Ads

7.SINIF MATEMATİK 2. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

2012-2013 eğitim ögretim yılı ilkögretim matematik dersi 7.sınıf II.dönem III.Yazılı soruları( 2 gruplu 20 soruluk test)


MATEMATİK SORULARINDAN BAZILARI


1)  3 katının 5 fazlası, 3 fazlasının 2 katına eşit olan sayı kaçtır
Probleminin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir

a) 3x+5 = 2x+3                       c) 3x+5 = (x+3).2                                  

b) 3.(x+5) = 2x+3                    d) 3x+2 = 2x+5

 
2) Aşağıdaki noktalardan hangisi   y = 5x - 3  doğrusu üzerindedir ? 
a) (1, 8)         b) (0, -3)       c) (-2, -7)       d) (2, 13)

3) Aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır ?

a) 16 ile 24 sayılarının aritmetik ortalaması 20’dir.
b) 1, 2, 3, 4, 5 dizisinin medyanı 3 tür
c) 2, 4, 4, 6, 8 dizisinin aritmetik ortalamasıyla medyanı aynıdır
d) 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 1, 2  dizisinin modu 2 dir.

4)  2.(x -5) – 1 = 3.(1 - x) + 1   ise x kaçtır ?

a) 4           b) 3          c) 2           d) 1
 
5) Köşelerinin koordinatları K(-3, -4), L(3, -4),  M(-3, 4) ve      M(3, 4) olan KLMN dörtgeninin çevresi kaç br dir ?

a) 46           b) 34          c) 28           d) 18


-->
Blogger tarafından desteklenmektedir.