Header Ads

ORTAK VE KARŞILASTIRMALI SINAVLAR DEĞERLENDİRME RAPORU

Ortak Sınav Ortak Ve Karşılaştırmalı Sınav Sonucu Değerlendirme Toplantısı Tutanağıdır.

ilköğretim okulu 7 sınıflarında derse giren Türkçe, Matematik, Fen ve teknoloji, Sosyal Bilgiler , İngilizce ve sınıf rehber öğretmeni yaptıkları değerlendirme toplantısında varılan sonuç aşağıya çıkarılmıştır
 

Ders

7-A
              7-B
              7-C
                                                7 -D
Sınav ortalaması net%
Türkçe

Matematik

Fen ve teknoloji

Sosyal Bilgiler

İngilizce

ÖNLEMLER /ÖNERİLER: 

 1.Bu tabloya göre matematik dersi Ortak Sınav Ortak Ve Karşılaştırmalı Sınavlarında okulun ortalaması sınav ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. 7A sınıfı ve 7B sınıfları ortalamanın çok az üstündeyken 7C sınıfı ortalamanın üstünde gözüküyor. 7-D sınıfı ortalamanın altında gözüküyor.

Okul bünyesinde sıklıkla yapılacak deneme sınavları başarıyı artıracağı ve daha fazla test çözme alışkanlığı kazandıracağı düşünülmektedir.

2.Fen ve Teknoloji dersi Ortak Sınav Ortak Ve Karşılaştırmalı Sınavlarında sınav ortalamaları 7A, 7B ve 7C sınıflarının birbirine yakın ve sınav ortalamasının üzerinde, 7D sınıfı ortalamanın biraz altında gözüküyor.

7. sınıflarında o tarihte işlenmemiş konudan soru çıkmasının başarıyı biraz aşağı çektiği görülmüştür. 7D sınıfının genel eksikliğin fazla test çözmemek yeterli pratik yapılmaması ve az soru çözülmesi olduğu düşünülmektedir.

Okul bünyesinde sıklıkla yapılacak deneme sınavları başarıyı artıracağı ve daha fazla test çözme alışkanlığı kazandıracağı düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerin okul veli ve öğretmen işbirliğinin güçlendirilmesinin öğrencilerin hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

3. Bu tabloya göre Türkçe dersi Ortak Sınav Ortak Ve Karşılaştırmalı Sınavlarında okulun ortalaması sınav ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Türkçe dersi konusundaki 7. Sınıfların başarısını daha yükseğe çekmek için daha fazla test çözmek daha fazla pratik yapılması ve çok kitap okunması gerektiği düşünülmektedir.
 
4. Bu tabloya göre Sosyal Bilgiler dersi Ortak Sınav Ortak Ve Karşılaştırmalı Sınavlarında okulun ortalaması sınav ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Sosyal Bilgiler dersi konusundaki 7. Sınıfların başarısını daha yükseğe çekmek için daha fazla test çözmek daha fazla pratik yapılması ve çok fazla test sorusu çözülmesi gerektiği düşünülmektedir.

5. Bu tabloya göre İngilizce dersi Ortak Sınav Ortak Ve Karşılaştırmalı Sınavlarında okulun ortalaması sınav ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. İngilizce dersi konusundaki 7. Sınıfların başarısını daha yükseğe çekmek için daha fazla test çözmek daha fazla pratik yapılması ve çok ingilizce kitap okunması gerektiği düşünülmektedir.

Okul bünyesinde sıklıkla yapılacak deneme sınavları başarıyı artıracağı ve daha fazla test çözme alışkanlığı kazandıracağı düşünülmektedir
Blogger tarafından desteklenmektedir.