İLKÖGRETİM_ORTAÖĞRETİM DERSLERİ GÖZLEM FORMLARI VE ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMLARI

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI   SINIFI DERS İÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Grup çalışmalarına ve tartışmalara katılımı (10p)
Sınıf tartışmalarına katılım (20p)
Soru ve önerilere verdiği cevap (10p)
Sınıf etkinliklerine katılımı (20p)
Verilen ödevleri zamanında yapıyor mu? (10p)
Ürün dosyalarının amacına uygun hazırlanması ( 10p)
Arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışıyor mu? (10p)
Derslere hazır geliyor mu? (10p)
Toplam 100 puan

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

Genel görünüm,temizlik ve düzen,ödev plan (20 puan)
Ödevin araştırılması (30 puan)
Araştırma,problem kurmada çeşitlilik (20 puan)
Öğretmen öğrenci işbirliği (20 puan)
Kaynakları kullanma ve kaynak çeşitliliği (10 puan)
Toplam 100 puan 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 Konunun planlı biçimde anlatımı ve çözümü ile istenen sonuçları vermesi (50 puan)
Ödevin düzeni temizliği ve yazımı ile imla kurallarına uyumu (15 puan)
 Bilgi araştırması ve kaynaklardan faydalanma (15 p)
Ödevin hazırlanmasında öğrencinin gayret ve çabası (10 p)
Zamanında teslim (10 puan)
Toplam 100 puan


 
WORD FORMATINDA ORTAOKUL_LİSE MATEMATİK PERFORMANS ÖDEVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ


WORD FORMATINDA ORTAOKUL_LİSE MATEMATİK DERS İÇİ PERFORMANS ÖDEVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZWORD FORMATINDA ORTAOKUL_LİSE MATEMATİK PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZBlogger tarafından desteklenmektedir.