Header Ads

2012-2013 MATEMATİK BEP PLANI

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI        İLKÖĞRETİM OKULU -A SINIFINDAKİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ “...........’’ İN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

.....ün performans ölçümü 30-10-2012 tarihinde matematik öğretmeni ........ tarafından sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır.           l sorulan sorulara rahat bir şekilde yanıt vermektedir.Yapılan performans ölçümünde

1- Varlıkları azlık çokluk durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
2- Varlıkları büyüklük küçüklük durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
3- Varlıkları kısa ve uzun olma durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
4- Varlıkları kalın ve ince olma durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
5- Varlıkları ağır ve hafif olma durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
6- Varlıkları benzerlik ve farklılıklarına göre her zaman ayırt edebilir.
7- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde birer ritmik sayar,yazar ve okur.
8- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde beşer ritmik sayar,yazar ve okur.
9- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde onar ritmik sayar,yazar ve okur.
10- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde üçer ritmik sayar, yazar ve okur.
11- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde dörder ritmik sayar,yazar ve okur.
12- Toplama işaretinin (+) olduğunu her sorulduğunda bilir.
13- Rakamları her zaman yazar.
14- Çizgi çalışmalarını istenildiğinde her zaman yapar.
15- Gerçek nesnelerle on içinde toplamayı yapar.
16- Sayıları kullanarak ,sonuç tek basamaklı çıkacak şekilde eldesiz toplamayı yapar.
17- Çıkarmanın işaretinin (-) olduğunda her sorulduğunda bilir.
18- Gerçek nesnelerle on içinde çıkarmayı yapar
19- Sayıları kullanarak çıkarma yapar.
20- .İki basamaklı bir sayıdan iki basamaklı sayıyı deste bozarak çıkaramaz.
21- Kat,kere ifadesinin çarpma (X) olduğunu her zaman bilir
22- Paranın yaşamdaki yerini her zaman bilir.
23- Karışla ölçmeyi her zaman bilir.
24- Ayakla ölçmeyi her zaman bilir
25- Adımla ölçmeyi her zaman bilir.
26- Metreyi tanır.

GENEL AMAÇLAR: 
• Eldeli toplama işlemi becerisini geliştirir. • Onluk bozarak çıkarma işlemi becerisi geliştirir. • Çarpma işlemi becerisi geliştirir. • Bölme işlemi becerisi geliştirir. • Saati okuma becerisi geliştirir. • Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrar. • Dört işlem yapma becerisi kazanır.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER/EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ: 
Saat Abaküs Alıştırma kartları. Çalışma kağıtları. Geometrik şekiller. Öğrenme, öğretme yöntem ve teknikler: Anlatım, sözel ve görsel ipucu verme, izleme, problem çözme.

Ekim Ayı: AMAÇ1:İki basamaklı sayılarla eldeli toplama işlemi yapar. 
Davranışlar: 1- İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
2- İki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
3- İki basamaklı üç sayıyı sonuç eldeli olacak şekilde, alt alta toplar.

Kasım Ayı: AMAÇ 2:İki basamaklı sayılarla eldeli toplama işlemi yapar. 
Davranışlar: 1- İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
 2- İki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
3- İki basamaklı üç sayıyı sonuç eldeli olacak şekilde, alt alta toplar

Aralık Ayı: AMAÇ 3: AMAÇ1:İki basamaklı sayılarla onluk bozarak çıkarma işlemi yapar. 
Davranışlar: 1- İki basamaklı bir sayıdan, bir basamaklı bir sayıyı onluk bozarak çıkarır. 2- İki basamaklı bir sayıdan, iki basamaklı bir sayıyı onluk bozarak çıkarır. 3- Üç basamaklı bir sayıdan iki basamaklı bir sayıyı yüzlük bozarak çıkarır.

Ocak Ayı: AMAÇ 4: AMAÇ1:İki basamaklı sayılarla onluk bozarak çıkarma işlemi yapar. 
Davranışlar: 4- İki basamaklı bir sayıdan, bir basamaklı bir sayıyı onluk bozarak çıkarır.
5- İki basamaklı bir sayıdan, iki basamaklı bir sayıyı onluk bozarak çıkarır.
6- Üç basamaklı bir sayıdan iki basamaklı bir sayıyı yüzlük bozarak çıkarır.

Şubat Ayı: AMAÇ5:Bir ve iki basamaklı sayılarla çarpma işlemi becerisi kazanır. 
Davranışlar: 1- Bir basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.
2- İki basamaklı bir sayı ile, bir basamaklı bir sayıyı çarpar.
3- İki basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.

Mart Ayı: AMAÇ6:Bir ve iki basamaklı sayılarla çarpma işlemi becerisi kazanır. 
Davranışlar: 4- Bir basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.
5- İki basamaklı bir sayı ile, bir basamaklı bir sayıyı çarpar.
 6- İki basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.

Nisan Ayı: AMAÇ7: İki basamaklı sayılarla kalansız bölme işlemi yapar. 
 Davranışlar: 1- Bir basamaklı sayılarla kalansız bölme işlemi yapar. 2- İki basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya kalansız böler.

Mayıs Ayı: AMAÇ 8: Saati okuma becerisi geliştirir. 
Davranışlar: 1- Tam saatleri okur 2- Yarım saatleri okur 3- Çeyrek geçe ve çeyrek kala, olarak saati okur. AMAÇ9: Geometrik şekillerin özelliklerini kavrar. Davranışlar: 4- Kare’ nin özelliklerini kavrar. 5- Üçgenin özelliklerini kavrar. 6- Dikdörtgenin özeliklerini kavrar.

Haziran: AMAÇ9: Dört işlemi kullanarak problem çözer.
 Davranışlar: 1- Toplama,çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini kullanarak basit problemleri çözer.
Blogger tarafından desteklenmektedir.