Header Ads

Polislerin Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) almaları gereken puan 45'ten 55'e çıkarıldı

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre, yüksek lisansa kabul edilecek öğrencilerde artık yalnızca lisans diplomasına sahip olma şartı aranacak. Önceki yönetmelikte yer alan, lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 65 olması şartı ise kaldırıldı.

Adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) başvurdukları programın puan türünde almaları gereken puan, 45'ten 55'e çıkarıldı.

Başvuruda adayların, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı'nda (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) en az 40 puan almış olmaları gerekiyor.

Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans not ortalaması da 75'ten 70'e indirildi.

Yönetmelik uyarınca, Polis Akademisi Başkanlığı Araştırma Merkezleri tarafından yürütülen projeler çerçevesinde Enstitü bünyesinde yüksek lisans veya doktora çalışması yapan lisansüstü öğrencileri, Araştırma Merkezleri Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bu merkezlerde görevlendirilebilecek.

Lisansüstü ihtisas sertifika programları, bir yılda alınması gereken asgari ders sayısının dört ders olabileceği esasına göre düzenlenebilecek. Bir yılda alınması gereken asgari 168 ders saat sayısı, programın niteliğine göre daha kısa bir sürede verilebilecek ve bu programa ilişkin usul ve esaslar Enstitü tarafından belirlenecek.haber7

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.