Header Ads

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM), KPSS puanına göre, dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olan 9 bin 500 öğrenci alınacak.

Edinilen bilgiye göre, 2008 ve 2009 yılları Kamu Personel Seçme Sınavının birinden (KPSS - P3) puan türünden (60) ve üzerinde puan alan ve en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için, 8 ve 9. dönem polis meslek eğitimine 9 bin erkek, 500 bayan olmak üzere toplam 9 bin 500 aday asıl olarak alınacak. Ayrıca, 2 bin 700’ü erkek, 150’si bayan olmak üzere toplam 2 bin 850 aday ise yedek olarak belirlenecek.

Adayların, ikamet ettikleri illerin emniyet müdürlüklerine 17-28 Ağustos tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekiyor. Başvurular 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Eksik belge veya posta
yolu ile ya da süre bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAV YERİ TARİHİ DUYURUSU
Adaylar (KPSS P3) puanlarına göre yapılacak sıralama neticesinde en yüksek puandan başlanarak çağrılacak.
Adayların, eğitime katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri, 24 Eylülde "www.egm.gov.tr/egitim" internet adresinden ve il emniyet
müdürlüklerince duyurulacak.
İnternet adresinden ve il emniyet müdürlüklerinde ilanla yapılan duyuru ile sonuçlar adaylara tebliğ edilmiş sayılacak.

DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ
Değerlendirme ve seçme işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilen bölge merkezlerinde 28 Eylül tarihinde başlanacak.
Değerlendirme ve seçme işlemi üç aşamadan oluşacak.
Polis meslek eğitim merkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS P3 puanı, değerlendirme ve fiziki yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacak.
Sıralama sonucunda eşitlik olması halinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilecek. Sıralama sonucuna göre, belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın yüzde 30’u kadar aday ise yedek olarak ilan edilecek.
Adayların başarı durumları 09 Ekim tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığının "www.egm.gov.tr/egitim" internet adresinden ve il emniyet müdürlüklerince ilanen duyurulacak.

EĞİTİM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ
Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavlarında başarılı olan adayların eğitime alınacakları merkezler eğitim dairesi başkanlığınca duyurulacak.
POMEM Değerlendirme ve Seçme İşlemine katılarak başarılı olan adaylardan askerlik nedeniyle bakaya durumunda olanlar ise okula yerleştirilmeyecek. Eğitim-öğretim başladıktan sonra herhangi bir aşamasında POMEM’den çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM öğrenci adaylığı için başvuruda bulunamıyor.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARI
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri’ne başvuracak adaylarda aranan
şartlar şöyle:
"-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek
Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak.
-Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla askerliğini
yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış
erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak.
-Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa
boylu olmamak.
-Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde
belirlenen şartları taşımak.
-Başvuru öncesi ve başvuru sırasında genelev, birleşme yeri, randevu evi,
tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve
benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde
nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam
ediyor olmamak, idari yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan
herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi
birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
-Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
bile kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar
verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye
bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri
ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
-Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor
olmamak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya
görüyor olmamak. Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli
bulunmamak. 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Polis
Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında
ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından
ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yüksek öğretim kurumundan
disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
-(KPSS P3) puan türünden, (60) taban puan veya üzerinde puan almış
olmak.
-İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması sonuçları olumlu olmak."

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Başvuracak adayların, başvuru dilekçesi, güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması formu, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve
fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı,
askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi ve fotokopisi, evli ise evlenme
cüzdanının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi ile 4
adet fotoğraf getirmeleri gerekiyor.milliyet egitim

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.