Kodris İle Çocuklar Eğlenerek Kodlama Öğreniyor

Zorlu Holding’in ana partnerliğinde gerçekleşen, toplumsal ve çevresel fayda üreten girişimlerin desteklenmesi kapsamında etki hızlandırıcı programı imece impact’e katılmaya hak kazanan 7 etki odaklı girişimden biri olan Kodris, prog-ram kapsamında yarattığı sosyal etkiyi Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-mı’nın desteği ile BctA ekibi tarafından hazırlanan ‘etki raporu’ aracılığıyla öl-çeklendirdi. 
 

 Kodris, 7-16 yaş arasındaki çocuklara algoritma kurma ve kurulan algoritmayı kodlamayı öğretirken, analitik düşünebilmeyi ve en kısa yoldan problem çözme yeteneğini de geliştirilen bir online platform. 
 


7-16 yaş arasındaki çocuklara kodlamayı öğretmek amacıyla oluşturulmuş online eğitim platformu Kodris ile çocuklar hem eğleniyor hem kodlama öğreniyor. Girişim, algoritmik ve bilişsel düşünme becerileri aracılığıyla blok tabanlı kodlama için geliş-miş bilgisayar becerileri sunuyor. 
 
Bunu, oyun temelli bir platformda müşterilerine algoritmalar üreterek ve öğreterek yapıyor. Platformda öğretmenlerin müfredatı ve öğrencilerinin gelişimini görebilecekleri bir panel de bulunuyor.  
 
Kodris 400.000’den fazla öğrenci tarafından kullanılıyor 
2017’de kurulan Kodris bugün 1.500’den fazla kurum, 2.000’den fazla öğretmen ve 400.000’den fazla öğrenci tarafından kullanılıyor. Kodris, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflerken, problem çözme becerisiyle donatılmış, teknoloji okuryazarı bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor. 
 
Erişilebilir maliyetle ve oyunlaştırma yöntemiyle kodlamaya erken yaşta ilgi duyan çocukların sayısını artırmayı hedefleyen Kodris; ilkokuldan liseye tüm yaş-lardan çocuklar için uygun bir müfredatla 21. yüzyıl becerilerine bir temel oluşturma-yı amaçlıyor.  
 
Eğitimde fırsat eşitliği 
Kodris, kırsal alanlar dahil birçok bölgede kaliteli kodlama eğitimi imkanı sunan on-line bir platform olarak çok sayıda öğretmen ve öğrenci tarafından tercih edilerek eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor. 
 
Girişim ayrıca kodlama eğitiminin Türkiye'nin farklı bölgelerine ulaşmasını sağlamakla kalmayıp, kız çocukları ve kadınlar için de erişilebilir olmasına önem veriyor.
 
Kodris ürün yelpazesini genişleterek, toplumsal eğitim eşitliğini destekliyor 
 
Kodris yakın gelecekte, bu oyunlaştırılmış kodlama eğitimini farklı dillerde daha fazla ülkede kullanılabilir hale getirmeyi planlamakla beraber, ürün yelpazesini hem ço-cuklara hem de yetişkinlere yönelik olacak biçimde genişletmeyi de hedefliyor. 
 
 Kodris’in kurucusu Koray Üzel “Yeni dönemle beraber Türkiye’ye vermiş olduğu-muz eğitim sistemlerini yurt dışına da açmayı planlıyoruz” ifadesiyle kodlama ala-nında vermiş oldukları uygulama ve eğitimler ile bu pazarda daha çok kişiye ulaş-mak istediklerini dile getiriyor.  
 
Eğitim fırsatlarını toplumsal eğitim eşitliğini destekleyecek biçimde Türkiye’nin kırsal bölgelerine yayma hedefi  
 
Buna bağlı olarak, kullanıcıların kodlama eğitimindeki ilerlemelerini belgelendirebile-cekleri bir sertifika programı sunmak da hedefleri arasında. 
 
Sadece eğitimde kalma-yıp, kadın yazılım geliştiriciler için şirket içinde daha fazla iş fırsatı yaratmayı ve eğitim fırsatlarını toplumsal eğitim eşitliğini destekleyecek biçimde Türkiye’nin kırsal bölgelerine yaymak Kodris’in hedefleri arasında yer alıyor. 
 
 Kodris teknoloji okur-yazar bir nesil yetiştirmek ve Türkiye ekonomisine olumlu kat-kıda bulunmak için çalışırken Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki “Nitelikli Eğitim” ve “Sorumlu Üretim ve Tüketim” maddelerine doğrudan katkı sağlıyor.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.