2.dönem ortaokul matematik zümresi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ortaokul 2.Dönem Matematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı


matematik ortaokul 2.dönem zümre toplantı tutanağı gündem maddelerinden bazıları


-Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi. 
-Matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler. 

-İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi 

-I. dönemin zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi. 

-I. Dönemin genel değerlendirilmesinin yapılması 

-Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması  

-2. Dönem öğrenci başarı seviyesinin artırılması ile ilgili alınacak önlemlerin ve alınacak kararların görüşülmesi 
Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.