Uzmanlar LGS Sinavi Değerlendirdi

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’da Türkçeden 20 soru yer aldı. 

Sınavın kapsam geçerliliği ve soru tiplerinin MEB tarafından paylaşılan örnek sorularla benzer olduğu görüldü. 

Konu Merkezi Sınav Soru Sayısı 
Sözcükte Anlam 2 Cümlede Anlam 4 Paragrafta Anlam 7 Sözel Mantık 1 Dil Bilgisi 3 Noktalama İşaretleri 1 Yazım Kuralları 1 Edebî Türler 1 Sınav, 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsamaktadır. 


Öğrenciler; cevaplarda kendilerini ikileme düşürecek, çeldiriciliği yüksek sorularla karşılaşmadıklarını dile getirmişlerdir. Metin sorularında “teknoloji bağımlılığı, çevre bilinci kazanma ” gibi öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilişkilendirilmiş içeriklere yer verilmiştir. 

Türkçe sorularını bir önceki sınav sistemi ile karşılaştırdığımızda soru tiplerinde farklılık olduğu görülmektedir. Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerisi ile beraber sözel mantık ve ortak metin üzerinden çoklu sorulara yer verilerek akıl yürütme becerisinin de ölçüldüğü ortaya çıkmıştır. 

Bununla beraber metinler arası karşılaştırma içeren soru tipine de yer verilmiştir. Geçmiş sınavlarda bir paragraf üzerinden tek bir yorum sorusu sorulurken bu sınavda uzun bir metin üzerinden çoklu sorulara yer verildiği görülmüştür. 

Bu özellikler; öğrencilerin günlük yaşam becerisi açısından okuma, anlama, yorumlama becerisi ile beraber analiz ve muhakeme yeteneğine sahip olmalarının yani akıl yürütme becerilerinin ön plana çıkarıldığını göstermektedir. 

Dil bilgisi soruları, kazanımları kavramış olmayı gerektiren ayırt edici özelliğe sahip olup konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği, cevabı net olan sorulardır. 

Bu sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde Türkçe soruları; kitap okuma alışkanlığı edinmiş, konuların kazanımlarına hâkim, soru çözüm tekniklerini bilen ve düzenli çalışan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilir niteliktedir. 

 "SINAVDA SOSYAL BÖLÜM SORULARI ZORLAMADI" 
Ferda Gençel - Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı 8. sınıf öğrencilerinin “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav” bugün gerçekleşti.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını içerik bakımından incelediğimizde 10 sorunun ünite dağılımı şöyledir: Ünite Adı Soru Sayısı 
Bir Kahraman Doğuyor 1 
Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 1 
Ya İstiklal Ya Ölüm 1 
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 3 
Atatürkçülük 2 
Atatürk Dönemi Dış Politika 1 
Atatürk’ten Sonra Türkiye: II. Dünya Savaşı ve Sonrası 1 

 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorular açık anlaşılır, 8. Sınıf kazanımlarına uygun ve TEOG sınavına göre daha kolay sorulardan sorulmuştur. Sınavdaki konu dağılımları bütün üniteleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Sınavda ekonomi, sosyal, kültürel ve milli gibi bu dersin terminolojisine ait kelimelere vurgu yapıldığı görülmüştür. Soruların, bilgilerden yola çıkarak yorumlama ve çıkarım becerisini ölçtüğü dikkat çekmektedir. 

Sınavda TBMM ile ilgili soruda “teslimiyetçi politikalar, fedakarlık “ gibi kavramların anlamını bilmeyen öğrencilerin bu sorunun çözümünde zorlanacağını söyleyebiliriz. 

Atatürk’ün spora verdiği önemi sorgulatan soruda hükümetin para sıkıntısı çektiği bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi öğrencileri spor yerine ekonomi seçeneğine yönelterek yanlış seçeneğe gitmesine neden olabilir. 

Düzenli tekrar yapmış, ders kitabı ve çalışma kitabını takip etmiş, temel kavramlara hakim ve geçmiş sınav sorularını çözen öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur. 

"İNGİLİZCE SORULARINDA GEÇEN YILLARA GÖRE DEĞİŞİKLİKLER VARDI" 
Altan Azaplar- Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı İngilizce ’de açık, anlaşılır ve 8. Sınıf kazanımlarına uygun sorular sorulmuştur. TEOG VE SBS sınavlarının aksine bu sene bir ilk olarak soru yönergeleri İngilizce olarak yazılmış olup, grafik ve tablo yorumlama sorularına yer verilmemesi dikkat çekicidir. 

Yine geçmiş yıllarda yapılan TEOG sınavları ile bu sınav karşılaştırıldığında, resimlerin kullanıldığı soru sayısının arttığı görülmüştür. Soruların dağılımı bir ve ikinci dönem konularını kapsamaktadır. 

Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi ilk sekiz üniteden sorular sorulmuş, beklenenin aksine dokuz ve onuncu ünitelerden soru sorulmadığı görülmüştür. Düzenli bir çalışma programına sahip olan öğrencilerin doğru yanıtlara kolay ulaşacağı bir sınav olmuştur. 

"DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜNDE EZBER SORULAR ÇIKMADI" 
Yasemin Arayan - Bahçeşehir Koleji Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Kazanımlar Merkezi Sınav Soru Sayısı 
Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini irdeler. 1
İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. 1 Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar. 1 
Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur. 1 
Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir. 1 Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 1 
Kur’an’ın doğru bilgiye teşvik ettiğine ayetlerden örnekler verir. 1 Vahiy, akıl ve duyuların Kur’an’a göre bilgi edinme yolları olduğunu açıklar. 1 
Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur 1 
Dinin evrensel bir olgu olduğunun farkına varır. 1 

Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir.Tüm sorular 8. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sınavda bilgi ve yorum düzeyinde sorular yer almaktadır. Sorular metinden yola çıkarak, öğrencinin çıkarım yapma becerisini ölçmüştür. 

Yardımlaşma ve dayanışma, kötü alışkanlıklardan korunma, yanlış kader anlayışı gibi konular günlük hayatla ilişkilendirilerek sorulmuştur. Bu sınavda TEOG’da olduğu gibi ezber bilgi soruları bulunmamaktadır. TEOG’a göre yorum soruları daha anlaşılır ve kolaydır. 

"FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜNDE EŞİT KONU DAĞILIMI YAPILMIŞ" 
Senem ERTÜN - Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Sorular MEB tarafından yayımlanan konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmış deneysel içeriğe sahip olan soru tiplerinin ağırlıkta olduğu bir sınavdır. Soru metinleri anlaşılır bir dille yazılmış olup konuya hakim olmanın yanı sıra; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir. 

Fen Bilimleri sınavı , gündemi takip eden ve kazanımları günlük yaşantısıyla ilişkilendirebilen öğrencilere avantaj sağlayan sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. Konu dağılımları orantılı olarak hazırlanmıştır. TEOG’a göre daha eleyici bir sınav olmuştur. 

"SINAVIN BELİRLEYİCİSİ MATEMATİK BÖLÜMÜ OLDU" 
Alaattin Gülmez- Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Sınavın tamamını dikkate aldığımızda bu sınavın belirleyici dersinin matematik olduğu görülmektedir. 

Matematik testinin tamamı göz önüne alındığında öğrencilerden okuduğunu anlaması, analiz etmesi ve yaptığı çıkarımlarla çözüme ulaşması beklenmektedir. 

TEOG sınavıyla kıyasladığımızda bir soru içerisinde birden fazla kazanımın sorgulandığı sorular bu sınavın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sınavının yarısının zor geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür. 

Sınavda ‘ en az ve en çok’ ifadelerinin sıklıkla yer alması, soru köklerinin ve işlem adımlarının uzunluğundan dolayı öğrenciler matematik testinde zorlanmış ve zaman problemi yaşamışlardır.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.