Sabancı Üniversitesi Otomotiv Perakendeciliği Gelişim Platformu hayata geçti

Sabancı Üniversitesi üniversite-iş dünyası işbirliklerine bir yenisini daha ekleyerek MEFA işbirliğiyle, otomotiv sektöründe sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik konusunda çalışmak üzere “Otomotiv Perakendeciliği Gelişim Platformu”nu kurdu. 

Platform kapsamında ilk aşamada dört modülden oluşan bir eğitim programı 17 Nisan 2018 tarihinde başlıyor! Sabancı Üniversitesi ve MEFA işbirliği ile sektörün gelişimine, sektördeki kârlılık ve verimin sürdürülebilirliğine dair çalışmalar yapmak amacıyla Otomotiv Perakendeciliği Gelişim Platformu hayata geçirildi. 

Platformun ilk ürünlerinden biri otomotiv perakendeciliğindeki değişim ve dönüşümü sürdürülebilir bir başarı ile yönetebilmek için hazırlanmış modüllerden oluşan “Otomobil Sektöründe Sürdürülebilir Kârlılık Programı”. 


Bu programda “Değişimi ve sürdürülebilir karlılığı yönetmenin olanağı var mıdır?”, “Müşteri beklentileri ve profilleri değişirken, otomobil yetkili satıcılığı tek bir meslek olmaktan çıkıp birçok meslekten oluşan otomobil perakendeciliğine dönüşürken ne yapmak gerekiyor?” gibi sorular; 

teoriden pratiğe dönüşebilen bilgi, deneyim, günlük gerçekler ve katılımcıların da katkılarıyla sektörde 35 yıllık profesyonel yaşamının büyük bir bölümünde Türkiye’de ve Fransa’da uluslararası otomotiv firmalarında yönetici pozisyonlarında bulunmuş Müfit Ataseven’in önderliğinde cevaplanacak. Nisan 2018’de başlayacak eğitim programı ikişer günlük dört modülden oluşuyor.

17-18 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek ilk modülde; sektördeki değişim, otomobil ticaretinin gidişatı, sürdürülebilir kârlılık, bütünsel yönetim anlayışı, yeni iş modelleri, çok markalılık, müşteri odaklılık ve çoklu faaliyet yönetimi konuları işlenecek. 

10-11 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek ikinci modülde; finans yönetimi, temel kavramlar, finansal tablolar, işletme sermayesi, nakit yönetimi, sabit ve değişken giderler, finansal tablolar analiz ve yorumu, alacak ve stok yönetimi, kârlılık ve kâr merkezleri, bütçe ve planlama, yatırımların verimliliği ile otomobil perakendeciliğinde sürdürülebilir kârlılık üzerinde durulacak. 

 Programın üçüncü modülü 19-20 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu modülde; marka, pazarlama, satış adımları, satış yönetimi, operasyonel pazarlama, lokal iletişim ve otomotiv perakendeciliği etkin faaliyet yönetimi ele alınacak. Programın son modülünde ise insan kaynakları ve liderlik konularına odaklanılacak. 

10-11 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek modülde; kurum kültürü, yetkinlik ve motivasyon, birey ve ekip dengesi, insan kaynakları değer zinciri, doğru ve etkin insan kaynakları yönetimi, hedeflerle yönetim, performans yönetimi, değer yaratma ile işbirliği yönetimi konularına değinilecek. 

 Eğitim programına; bayi genel müdürü, bayi yöneticileri, bayi yönetici adayları, otomotiv sektöründe çalışan ve kariyerine katkıda bulunmak isteyen herkes katılabilecek.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.