Performans değerlendirme yönetmeliği taslağına karşı harekete geçiliyor

Öğretmenlerin kariyerleri velilere ve öğrencilere bırakılmamalı. Eğitim Sen: Performans değerlendirme yönetmelik taslağına karşı bayrak açtı.

Eğitim Sen yaptığı açıklamada, performans değerlendirme sistemi yönetmeliğinin hiç bir dayanağı olmadığını belirtti. Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmenlik mesleğini köleliğe dönüştürerek niteliğini düşürecek “performans değerlendirme yönetmeliği” taslağına karşı bayrak açtı. 

Yönetmelik taslağına karşı bütün eğitim sendikaları tepki gösterirken Eğitim-Sen öğretmenler arasında bir imza kampanyası başlatmaya karar verdi. 

Kampanyanın başlığını “Performansa, sınava hayır! Mesleğime dokunma!” sloganı oluştururken, sendika sisteme ilişkin hazırladığı kitapçığı önümüzdeki günlerde illere gönderecek. 


Eğitim Sen’in kitapçığından dikkat çeken başlıklar şöyle: Dünyada benzeri yok: MEB’in mevcut haliyle uygulamayı düşündüğü, öğretmen, öğrenci ve velilerin hepsinin değerlendirme sürecine dahil edildiği şekliyle bir performans değerlendirme uygulaması dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmamaktadır. 

Maddelerde ifade edilen özellikler soyut ve kişilerin bireysel yaşam tercihleri, siyasal ve kültürel altyapıları ve kişilik özelliklerine göre farklılık gösterecektir. Öğretmenin konuşurken seçtiği sözcüklerden, kılık-kıyafetine, yaşam biçiminden tercihlerine kadar pek çok alan bu değerlendirmeler sonucunda sorun oluşturma potansiyeline sahiptir. 

Ticari işletme sistemi: Sistemi ‘Performans’, ‘Rekabet’, ‘Verimlilik’, ‘Kariyer’, ‘Kalite’ gibi piyasacı kavramlar üzerinden oluşturmak isteyen MEB’in, piyasada faaliyet yürüten bir ticari işletme gibi hareket ederek niteliği yükseltmesi mümkün değildir. 

Yasal dayanağı yok: MEB tarafından hayata geçirilmeye çalışılan performans değerlendirme sisteminin ve dört yılda bir yapılması planlanan sınavın dayandırıldığı herhangi bir yasal dayanak söz konusu değildir. Öne sürülen tek dayanak ‘Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’dir. 

Tüm öğretmenlerin yapılması planlanan merkezi sınava alınacak olmasının dolayısıyla ardında yatan asıl gerçeklik sınav ve buna bağlı olarak oluşacak performans notunun çeşitli alanlarda kullanılarak istenen rollere ve davranışlara sahip ‘öğretmenin’ oluşturulmasıdır. İş barışını bozacak: 

Öğretmenlerin yaptıkları işin niteliğinden çok ‘yüksek performans’ üzerinden bireysel değerlendirmeye tabi tutulması, okullarda herkesin birbirinin ‘rakibi’ olduğu düşüncesinin gelişmesine ve iş barışının bozulmasına neden olacaktır. 

Bu uygulamanın okullarda görev yapan eğitim emekçileri ile diğer öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü ile ilişkilerde mutlak bağımlılık ilişkilerini (yaranma, tabi olma, hoş görünme gibi) daha da geliştirmesi kaçınılmazdır. 

 Toplanan imzalar MEB’e verilecek 
Eğitim Sen’in kitapçığında “Performans değerlendirme sistemi ile mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına karşı ne yapmalıyız” denilerek bir imza kampanyası metni de yer aldı. 

Öğretmenlerin MEB’e ileteceği dilekçede “MEB tarafından yayımlanan ‘Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği’ taslağı, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal algısında derin ve telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar yaratacaktır. 

Performans değerlendirme sisteminin iş güvencemizi ortadan kaldıracağı, öğretmenin öğrenci ve veli ile olan ilişkilerini ise müşteri memnuniyeti düzlemine taşıyacağı bilinmektedir. 

Bu yönetmeliğin, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin gelişmesine katkı sunmak yerine iş barışının bozulması, mesleki dayanışmanın zayıflaması, okul ortamında öğretmenlik mesleğinin toplumsal rolü ve değerinde aşınma yaratması gibi pek çok yeni sorun ve sonuç yaratacağı kesindir. Tüm bu nedenlerle biz aşağıda imzası bulunanlar söz konusu yönetmelik taslağının hemen geri çekilmesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.kaynak.öğretmenlerhaber

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.