Üniversite sınavlarında puan hesaplamada sistem değişiyor

Artık İptal Edilen Sorudan Puan Almak Yok.Üniversite sınavlarında puan hesaplama sistemi değişecek. Artık sınav sorularında iptal olursa bu soruyu tüm öğrenciler doğru yapmış kabul edilmeyecek.

 İptal edilen soru ya da sorular değerlendirme dışı bırakılacak, puanlama kalan sorular üzerinden tekrar yapılacak. 

6764 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla eğitim alanında birçok değişiklik olacak. 

Bunların başında da 2 milyondan fazla adayın girdiği üniversite sınavlarında değişiklik yapılması geliyor. Çünkü yasaya göre artık ÖSYM iptal soruları değerlendirme dışı bırakacak. 

HATAYI ÖSYM YAPACAK, BEDELİ ADAY ÖDEYECEK ÖSYM’nun 6114 sayılı Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Buna göre ““Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” 
Bunun anlamı ise iptal edilen sorulardan adaylar puan alamayacak. Bu yıla kadar geçerli olan uygulamaya göre sınavlarda soru ya da sorular iptal edildiğinde bunları tüm adaylar doğru yapmış kabul edilerek, puan alıyordu. 

Ancak bundan sonra iptal soru ya da sorular olunca bunlar değerini yitirecek. Puanlama da kalan sorular üzerinden yapılacak. 

Yani ÖSYM’nin yaptığı hatanın sorumlusu adaylar olarak kabul edilecek. ÖSYM bir yandan hatalı soru yüzünden bunu çözmeye çalışan adaylara zaman kaybettirmiş olacak hem de adayın bir sorudan alacağı puanı kaybetmesine neden olacak. 

ADAYIN BİLMEDİĞİ ‘DENEME SORULARI’ OLACAK 
Yine ÖSYM Kanunu’nda yapılan değişiklik ÖSYM’nin başta üniversite sınavları olmak üzere gerçekleştirdiği sınavlarda daha sonra yapılacak olanlarda kullanmak üzere “deneme sorusu” sormanı da sağlayacak. 

Ancak adaylar karşılarına çıkan sorulardan hangisinin deneme sorusu olduğunu bilmeyecek. Bu sorular kimseye açıklanmayacak. Ancak deneme soruları için ÖSYM adaylara ek süre verecek. Deneme sorulaının hangilerinin olacağının açıklanmayacak olması da tartışma konusu olacak. Habertürk/Pervin KAPLAN

Blogger tarafından desteklenmektedir.