Sınavlarda ezber bozan soru dönemi

Öğrenciyi ezberden uzaklaştıran soru modelleri üretebilmek için geliştirilen ABİDE programının uygulanması tamamlandı. 

Gençlerin zihinsel becerilerini ve bilgiyi nasıl kullandıklarını ölçmek için sınavlarda açık uçlu sorular da sorulacak Öğrencileri ezbercilikten çok üst düzey zihinsel becerilere yöneltmek ve bilgiyi analiz etme yetenekleri ölçmek için başlatılan açık uçlu sınav sisteminin alt yapısı tamamlandı. 

Bu kapsamda MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Akademik Başarıların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırmasının ilk uygulaması gerçekleştirildi. 

Merkezi sınavlarda öğrencilerin bilgi düzeyinin yanı sıra üst düzey zihinsel becerileri ve problem çözme yeteneklerinin de sınanacağı açık uçlu sorular da sorulabilecek. Soruların değerlendirilmesi de yine Bakanlığın tamamen yerli kaynaklarla geliştirdiği bir yazılım programıyla yapılacak. 

Her bir öğrencinin cevabı en az iki değerlendirici tarafından yapılacak. Arada bir tutarsızlık olursa soru ve puanlama anahtarlarını geliştiren üst değerlendiriciler tarafından kontrol sağlanacak. 

ABİDE araştırması kapsamında her il ayrı bir örneklem olarak alındı. Yapılan çalışma sonucunda ülke genelinde bir rapor hazırlanacak, ayrıca her ile özel raporlar hazırlanarak ilin eğitim durumu, öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörlerle ilgili durumlar ortaya konacak 
38 BİN ÖĞRENCİYE UYGULANDI 
Abide Araştırması kapsamında, 2016 Nisan ayı içerisinde 81 ilde bin 299 okulda toplam 38 bin öğrenci örneklemine sınav ve anket uygulandı. 

Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinden çoktan seçmeli soruların yanı sıra öğrencilerin cevaplarını kendi cümleleriyle ifade etmesine imkân sağlayan kısa ya da uzun cevaplı açık uçlu sorular da soruldu. Cevapların yazılması ve işaretlenmesi için her ders ile ilgili ayrı cevap kağıtları hazırlandı. 

Böylece aynı sınavda hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu soruların kullanılması sağlandı. Yine MEB tarafından tasarlanan cevap kağıtları sayesinde tüm öğrencilerin cevapları kısa sürede optik okuyucular tarafından güvenli bir şekilde okundu. 

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERİLDİ 
Açık uçlu soru değerlendirmesiyle ilgili de geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. ABİDE araştırmasının değerlendirme süreci için 16 ilde 100'er kişilik gruplar oluşturuldu. Bin 800 branş öğretmenine kendi illerinde, değerlendirme yazılımının eğitimi verildi. 

Ayrıca Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler branşlarından birer temsilci öğretmen seçilerek üst puanlayıcı belirlendi. Bu gruplara kapsamlı bir biçimde açık uçlu madde değerlendirme ve rubrik eğitimleri verildi. 

ÇİFTE KONTROL YAPILACAK 
Değerlendiricilere, öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlar puanlanmak üzere sistemden atanacak. Puanlayıcı güvenirliğinin sağlanması için her bir yanıt iki değerlendirici ekranına düşecek. 

Yazılım, her iki değerlendiricinin verdiği puanı sisteme kaydederek birbiri ile olan uyumunu kontrol edecek. Yanıtlar değerlendiricilere atanmadan önce değerlendiricilerden rastgele takımlar oluşturulacak. Her bir takımın bir üst değerlendiricisi bulunacak. 

Değerlendirici puanları arasındaki uyumsuzluk olursa sistem öğrencinin yanıtını son kararın verilmesi için üst değerlendiriciye aktaracak. Değerlendiriciler öğrencilerin bilgilerini göremeyecek sadece cevaplarını görebilecekler. Ekrandaki puanlama anahtarına göre öğrencinin cevabının puan karşılığını seçecek.sabah

Blogger tarafından desteklenmektedir.