MATEMATİK HAZİRAN SEMİNER RAPORU 2016

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ; YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA AİT ÖNERİLER 

Konular ünitelendirilmiş yıllık planlara göre zamanında tamamlanmış, planlarda yazılanamaç ve davranışlar öğrencilere mümkün olduğunca en iyi şekilde kazandırılmaya çalışılmıştır. 1. ve2. Dönemde sınıflara göre Matematik dersi başarı ortalmaları genel olarak istenilen seviyededir. 

Sınıflara göre sınıf başarı yüzdelerinin ortalaması alındığında okul genelinde matematik dersi başarı yüzdesinin aritmetik ortalaması % 85 civarı olduğu söylenebilir. Matematik dersi açısından bakıldığında iyi bireğitim öğretim yılı geçirilmiştir. Bu başarının artırılması için ilerleyen dönemlerde daha büyük çaba ve özenle çalışılmaya devam edileceği görüşü bildirildi. 

TEOG başarısı olarak incelendiğinde çok iyi sonuca sahip öğrenciler olduğu gibi TEOG sınavının yeterince önemsenmemesi, ders çalışma eksikliği vb. Nedenlerden dolayı başarısı düşük olan öğrencilerde vardır. Göze çarpan sorun ve aksaklıklar Zümre toplantılarında görüşülmüş ve alınacak tedbirler belirlenmiştir. 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
1-) Öğrencilerin matematik dersini zor ve başarılamaz görmeleri nedeniyle derse karşı ön yargı oluşturmaları. 
2-) 7. sınıf konularının çok yoğun olması sebebiyle konuların yetiştirilmesinde sıkıntıların olması. 
 3-) Öğrencilerin düzenli ders çalışma ve ödev yapma alışkanlıklarının olmaması. 
4-) Öğrenciler arasında rekabet ortamının olmaması. 
5-) Sınıflarda 24 kişilik sınıf standardının yakalanamaması. 7. sınıflarda sınıf mevcutlarının daha kalabalık olması. Sınıfların kalabalık olması nedeniyle gürültülü ortamın oluşması, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğünün oluşması 
6-) TEOG sınavının hafta içi yapılması nedeniyle konularda eğitim öğretimin aksaması 
7-) 2. Dönem TEOG sınavının sene sonunda yapılmaması nedeniyle 8. sınıf öğrencilerinin sınav bitti mezun olduk havasına girerek okuldan erken kopmaları. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
1-) Özellikle matematiğe karşı ön yargısı bulunan matematiği sevmeyen öğrenciler tespit edilerek bire bir görüşmeler yapılabilir. Bu öğrencilerin seviyelerine uygun sorular sorularak, derse karşı daha fazla katılımları sağlanabilir. 

Her sınıfa bilgisayar, akıllı tahta ve projeksiyon takılmalı, bu sayede öğrencilerin daha çok duyusuna hitap edilerek matematik daha eğlenceli bir ders haline getirilebilir....

ORTAOKUL MATEMATİK HAZİRAN SEMİNER DÖNEMİ RAPORUNUN TAMAMINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

Blogger tarafından desteklenmektedir.