MEB’DEN OKUL ADLARINI SIK DEĞİŞTİRMEYİN UYARISI

Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin imzası ile 81 ildeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen yazı bütün okullara tebliğ edildi. 

Yazıda, Bakanlığa bağlı her düzeydeki okul ve kurumları açma, kapatma ve ad verilmesine ilişkin iş ve işlemlerle ilgili yönetmelik kapsamında hareket edilmesi gerekildiği hatırlatıldı. 

Yazıda her derece ve türdeki resmi ve özel öğretim kurumlarına verilecek adların, kurumun amaç, seviye ve bulunduğu çevrenin özellik ve şartlarına uygun olması, belli bir anlam taşıması, MilIi Eğitim’in temel amaçlarına aykırı düşmemesi istendi. 

Ayrıca, bunun Türkçe olması ve öğretim kurumları bina/tesislerine adları verilecek kişilerin çevrede olumlu izlenimler bırakmış olması gerektiği belirtilen yazıda şöyle denildi: "
Ancak, ad verme işlemlerinde okul ve kurumların adlarının kurum kültürünü olumsuz etkileyecek şekilde sık sık değiştirildiği, ilgili yönetmelik hükümleri dışında bina ve tesislerin yapılmasında görev gereği hizmet edenler ile halen görevine devam eden kişilerin adlarının da kurumlara verildiği görülüyor. 

Bu nedenle okul ve kurumlara ad verme işlemlerinde ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."mebpersonel
Blogger tarafından desteklenmektedir.