OKUL KURSLARI (DEVLET DERSHANESİ) 20 EKİMDE BAŞLIYOR

Bayramın ardından başvurular alınacak. 20 Ekim'de ise ilk ders başı yapılacak. Devlet okulları ve halk eğitim merkezleri bünyesinde açılacak olan ücretsiz devlet dershaneleri için çalışma takvimi belli oldu. 

Buna göre ulusal eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar 10 Ekim'e kadar kurs merkezini tespit edilip müracatlar alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci ve kursiyerlere, okullarda ve halk eğitim merkezlerinde verilecek destekleyici kurslara ilişkin ayrıntılar belli oldu. 

MEB, Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesini yayımladı. Yönergeye göre, Bakanlığa, bağlı resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci ve kursiyerlere isteğe bağlı olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. 

Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci veya kursiyer potansiyeli yeterli olan resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılacak. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitim merkezlerinde açılacak. 

Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler birinci dönemde eylül ayı sonuna kadar, ikinci dönemde ise şubat ayı sonuna kadar milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek. Birinci dönem için ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde, ikinci dönem için planlanan kurslar ise mart ayının ilk gününde başlatılacak. 

Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam edecek. Olağanüstü durumlarda bu süreler milli eğitim müdürlüğünce değiştirilebilinecek. Kurslar, milli eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile açılacak. 

Açılan bir kursa, kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılamayacak. Ancak nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilecek. Kurslara; örgün veya yaygın ortaokul veya imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler, örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olan kursiyerler katılabilecek. 

Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilecek. 

Bir dersten dönemlik açılan kurs 36 saatten az olamayacak Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamayacak. Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22.00'ye kadar yapılabilecek. İhtiyaç halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilecek. 

Bir kurs saatinin süresi 40 dakika olacak. 
 Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkanları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilecek. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamayacak. 

Sınıf mevcudu 20'den fazla olmayacak 
Her bir kurs programına devam edecek öğrenci veya kursiyer sayısı 10'dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmayacak. Öğrenci veya kursiyer sayısının 20'den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulacak. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamayacak. 

Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci veya kursiyer sayısı 25'e kadar çıkarılabilecek. Kurslarda, öğrenci veya kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler için açılacak. Öğrenci veya kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilecek. 

Öğretmen seçiminden veli tercihi dikkate alınacak Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında milli eğitim müdürlüğüne başvuracak. 

Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hakim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilecek. 

Devam zorunluluğu olacak Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devam zorunluluğu olacak. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10'una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinecek. Öğrenci, aynı dönemde başka bir kursa devam edemeyecek. Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenecek. 

sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmayacak. Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar veya gruplar oluşturulacak. 

Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde, kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılacak. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanacak. Bu yıl faaliyette bulunacak, destekleme ve yetiştirme kursları için 29 Eylül-1 Ekim'de milli eğitim müdürlüklerinde komisyon kurulacak ve 1 Ekim itibariyle öğrenci ve velilere kurslara ilişkin bilgi verilecek. 

Komisyonlar, 1-10 Ekimde kurs merkezi okul ve kurumları tespit edecek ve kurs vermek isteyen öğretmenlerden yazılı müracaatlar alınacak. Öğretmen tercihinde bulunmak isteyen veli ve öğrencilerin tercihleri 1-10 Ekimde, okullar aracılığıyla komisyona iletilecek. 

Kurs merkezleri ve görevlendirilen öğretmenlerin onayları ile kurs açılacak derslerin dönemlik veya kurs açılacak derslerin dönemlik veya yıllık olarak belirlenmesi ve onaylarının alınması ise 13-17 ekimde yapılacak.
Blogger tarafından desteklenmektedir.