TURKCELLDEN EĞİTİME AKILLI DESTEK

Öğrencilerin eğitim süreçlerini istedikeri her yerden izleyebilecekleri yeni bir platform oluşturuldu. 

Sistemle video ve ses gibi içerikler paylaşılabilecek. Turkcell eğitimde dijital dönüşüme katkı sağlayacak geleceğin öğrenme platformu Akıllı Eğitim’i hayata geçirdi. 

Platform sayesinde öğrenciler istedikleri her yerden eğitim süreçlerini kesintisiz olarak sürdürebilecek. Platform, akıllı tahta ve tablet cihazlarla interaktif eğitim teknolojileri sunuyor. 

3G desteğiyle kesinti olmayacak Kurulan sistem sayesinde video, ses ve tüm dijital içerikleri sanal veri depolama alanlarında saklayan eğitim kurumları, eğitim içeriklerini tüm öğrencilerle kolaylıkla paylaşabiliyor. 

Öğretmen ve öğrencilere, okulda evde, diledikleri yerde 3G ile hızlı, güvenli ve kesintisiz internet erişimi sunularak, eğitimde tüm sınırlar kaldırıyor. Sınırlar kalktı Turk­cell Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Se­len Ko­ca­baş “A­kıl­lı Eği­ti­m’­le tek­no­lo­ji­yi eği­ti­me en­teg­re ede­rek eği­tim­de sı­nır­la­rı kal­dı­rı­yo­ruz ve Tür­ki­ye­’nin her nok­ta­sın­da en iyi eği­ti­mi tek­no­lo­ji­nin gü­cüy­le sun­ma­yı he­def­li­yo­ruz” diye konuştu. 

Sunulan fırsatlar şöyle *Akıllı Bulut altyapısında içerik paylaşım imkanı *Donanım Ürünleri (Akıllı Tahta ve Tablet seçenekleri) *Öğrencilere 3G’li tablet ve internet paketi ile kesintisiz eğitim *Akıllı Cihaz Yönetimi ile güvenli uygulama ve cihaz yönetimi bugün gazetesi
Blogger tarafından desteklenmektedir.