MEBDEN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YÖNLENDİRİLMESİ İÇİN ÖZEL TALİMAT

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel yetenekli öğrencilerin eğitim durumuna göre doğru yönlendirilebilmesi için okullardan dikkat edilmesini istedi. 

Bakanlıkça illere gönderilen yazıda, ''Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017''nin yayımlandığı hatırlatılarak, bu planda özel yetenekli bireylerin tanılanması, eğitimleri , personelin yetiştirilmesi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi konularında yapılacak çalışmaların yer aldığı belirtildi. 

Planda, Türkiye'deki özel yetenekli bireylere yönelik örgün ve yaygın eğitimde tek tip uygulamalar yerine bilgi ve deneyim paylaşımını esas alan, bireyin ilgi, yetenek ve potansiyeline göre farklılaştırılmış çoklu modellerin önerildiği bildirildi. 

Düzenlemede, özel yetenekli bireylere, ilkokullarda; bulundukları okul ortamından ayrılmadan zenginleştirme ve hızlandırma uygulaması; ortaokulda ilkokulda aldıkları eğitime ek olarak bulundukları okul ortamı dışındaki seçeneklerin değerlendirilmesi ve yetenekleri doğrultusunda seçmeli derslere yönderilmesinin yer aldığı ifade edildi. Lisede ise ilkokul ve ortaokulda verilen hizmetlerin yanı sıra farklı okullarda eğitim almalarının öngörüldüğü kaydedildi. 

RAM'lar bilgi verecek Yazıya göre, özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerden devam ettikleri okulun rehberlik servisi, okul yönetimi veya velilerince rehberlik araştırma merkezlerine yapılan başvurular değerlendirilecek. 

İlgili öğrencilerin yetenekleri tespit edilecek. Anasınıfı veya ilkokula devam edenler bulundukları ortamda, ortaokula devam edenler bulundukları ortamda, yetenek atölyelerinde veya bilim ve sanat merkezlerinde destek eğitimi almak üzere yönlendirilecek. 

Konuya ilişkin rehber öğretmenler ve gerektiğinde veliler rehberlik araştırma merkezlerince (RAM) bilgilendirilecek. milliyet
Blogger tarafından desteklenmektedir.