Header Ads

ÖSYM, UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARI İÇİN YÖNETMELİK YAYIMLADI

ÖSYM Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavdan oluşacak.

Yazılı sınav, klasik veya test ya da klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilecek. Giriş sınavına ilan edilen kadro sayısının en fazla 20 katı aday çağrılacak. Giriş sınavına başvuruda, yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun ve otuz beş yaşını doldurmamış olma şartı aranacak. Giriş sınavına ilişkin bilgiler, "www.osym.gov.tr" internet sayfasında yazılı sınavdan en az on gün önce ilan edilecek. Yazılı sınav sonuçları da aynı sayfada, sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacak.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ
Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şöyle belirlendi:
"-Sınav sorularını oluşturmak, ölçmek ve değerlendirmek,
-Yerleştirme yöntem ve süreçlerini seçmek, uygulamak ve değerlendirmek,
-Sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
-Sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yeni sistemler geliştirmek,
-Sınav sonuçlarını istatiksel yöntemlerle analiz etmek,
-Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında en uygun yöntemlerin uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
-Başkanlığın hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak,
-Başkanlığın stratejilerinin planlanmasına ve geliştirilmesine yönelik inceleme ve araştırma yapmak."milliyet

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.