Header Ads

2011-2012 7.SINIF MATEMATİK BEP PLANI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU 7-B SINIFINDAKİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ “ ’’ İN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

........’in performans ölçümü 26-10-2012 tarihinde matematik öğretmeni tarafından sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır. sorulan sorulara rahat bir şekilde yanıt vermektedir.Yapılan performans ölçümünde;

1- Varlıkları azlık çokluk durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
2- Varlıkları büyüklük küçüklük durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
3- Varlıkları kısa ve uzun olma durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
4- Varlıkları kalın ve ince olma durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
5- Varlıkları ağır ve hafif olma durumuna göre her zaman ayırt edebilir.
6- Varlıkları benzerlik ve farklılıklarına göre her zaman ayırt edebilir.
7- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde birer ritmik sayar,yazar ve okur.
8- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde beşer ritmik sayar,yazar ve okur.
9- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde onar ritmik sayar,yazar ve okur.
10- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde üçer ritmik sayar, yazar ve okur.
11- 1’den 100’e kadar her istenildiğinde dörder ritmik sayar,yazar ve okur.
12- Toplama işaretinin (+) olduğunu her sorulduğunda bilir.
13- Rakamları her zaman yazar.
14- Çizgi çalışmalarını istenildiğinde her zaman yapar.
15- Gerçek nesnelerle on içinde toplamayı yapar.
16- Sayıları kullanarak ,sonuç tek basamaklı çıkacak şekilde eldesiz toplamayı yapar.
17- Çıkarmanın işaretinin (-) olduğunda her sorulduğunda bilir.
18- Gerçek nesnelerle on içinde çıkarmayı yapar
19- Sayıları kullanarak çıkarma yapar.
20- .İki basamaklı bir sayıdan iki basamaklı sayıyı deste bozarak çıkaramaz.
21- Kat,kere ifadesinin çarpma (X) olduğunu her zaman bilir
22- Paranın yaşamdaki yerini her zaman bilir.

GENEL AMAÇLAR:
• Eldeli toplama becerisini geliştirir.
• Onluk bozarak çıkarma becerisi geliştirir.
• Çarpma işlemi becerisi geliştirir.
• Bölme işlemi becerisi geliştirir.
• Uzunluk ölçülerini tanır.
• Saati okuma becerisi geliştirir.
• Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrar.
• Dört işlem yapma becerisi kazanır.


KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER/EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ:
Saat
Abaküs
Alıştırma kartları.
Çalışma kağıtları.
Geometrik şekiller.


Öğrenme, öğretme yöntem ve teknikler:
Anlatım, sözel ve görsel ipucu verme, izleme, problem çözme.


Ekim Ayı:

AMAÇ1:İki basamaklı sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.
Davranışlar:
1- İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
2- İki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
3- İki basamaklı üç sayıyı sonuç eldeli olacak şekilde, alt alta toplar.

Kasım Ayı:

AMAÇ 2:İki basamaklı sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.
Davranışlar:
1- İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
2- İki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayıyı, sonuç eldeli olacak şekilde toplar.
3- İki basamaklı üç sayıyı sonuç eldeli olacak şekilde, alt alta toplar


Aralık Ayı:

AMAÇ 3: AMAÇ1:İki basamaklı sayılarla onluk bozarak çıkarma işlemi yapar.

Davranışlar:
1- İki basamaklı bir sayıdan, bir basamaklı bir sayıyı onluk bozarak çıkarır.
2- İki basamaklı bir sayıdan, iki basamaklı bir sayıyı onluk bozarak çıkarır.
3- Üç basamaklı bir sayıdan iki basamaklı bir sayıyı yüzlük bozarak çıkarır.

Ocak Ayı:
AMAÇ 4: AMAÇ1:İki basamaklı sayılarla onluk bozarak çıkarma işlemi yapar.

Davranışlar:
4- İki basamaklı bir sayıdan, bir basamaklı bir sayıyı onluk bozarak çıkarır.
5- İki basamaklı bir sayıdan, iki basamaklı bir sayıyı onluk bozarak çıkarır.
6- Üç basamaklı bir sayıdan iki basamaklı bir sayıyı yüzlük bozarak çıkarır.


Şubat Ayı:
AMAÇ5:Bir ve iki basamaklı sayılarla çarpma işlemi becerisi kazanır.

Davranışlar:
1- Bir basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.
2- İki basamaklı bir sayı ile, bir basamaklı bir sayıyı çarpar.
3- İki basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.


Mart Ayı:

AMAÇ6:Bir ve iki basamaklı sayılarla çarpma işlemi becerisi kazanır.

Davranışlar:
4- Bir basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.
5- İki basamaklı bir sayı ile, bir basamaklı bir sayıyı çarpar.
6- İki basamaklı iki sayı ile çarpma işlemi yapar.

Nisan Ayı:

AMAÇ7: İki basamaklı sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.

Davranışlar:
1- Bir basamaklı sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.
2- İki basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya kalansız böler.

AMAÇ8: Uzunluk ölçülerinden metre ve santimetreyi kavrar.
Davranışlar:
1- Metre’ nin uzunluk ölçüsü olduğunu ifade eder.
2- Santimetre ile ölçüm yapar.

Mayıs Ayı:

AMAÇ 9: Saati okuma becerisi geliştirir.
Davranışlar:
1- Tam saatleri okur
2- Yarım saatleri okur
3- Çeyrek geçe ve çeyrek kala, olarak saati okur.

AMAÇ10: Geometrik şekillerin özelliklerini kavrar.
Davranışlar:
4- Kare’ nin özelliklerini kavrar.
5- Üçgenin özelliklerini kavrar.
6- Dikdörtgenin özeliklerini kavrar.

Haziran:
AMAÇ11: Dört işlemi kullanarak problem çözer.

Davranışlar:
1- Toplama,çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini kullanarak basit problemleri çözer.


www.ilkogretim-matematik.com tarafından hazırlanmıştır
Blogger tarafından desteklenmektedir.