7.sınıf matematik proje ödev konularıproje:Tarih Şeridi
Matematikteki önemli buluşların ve gelişmelerin üzerinde gösterildiği pano hazırlama.

proje:Kaç araba alır?
Okulumuzun ön bahçesinin krokisi çizilmesi, otopark olarak düşünüldüğünde maksimum kaç otomobil alacağının belirlenmesi.

proje:Arılar
Arı türlerinin araştırılarak, “Bir arı kovanında ne kadar petek olur? Bunlardan ne kadar bal çıkar? Geometrik olarak petekler kare şeklinde olsaydı bal miktarındaki değişim ne yönde olurdu?” vb soruların cevaplandırılması.

proje:Ünlü Türk Matematikçiler
Ünlü Türk Matematikçilerin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması.

proje:Sınıf bütçesi
Okul yönetiminin verdiği 300 YTL ile sınıfımıza almak istediğimiz ( gerekli olanlar) eşya ve hizmetlerin bütçesi.

proje:Sınıf istatistikleri
Okulumuzun 6,7,8. sınıflarının istatistiklerini çıkarma ve grafik ile gösterme.

proje:DİE ile ilgili araştırma
Kurumla ilgili araştırma yapılarak bize faydalarının belirlenmesi. İstatistikte matematiğin nasıl kullanıldığını gösteren bir örneğin hazırlanması.

proje:Tren ,Vapur,Uçak,Deniz Otobüsü Tarifeleri
Toplu taşıma araçlarının tarifeleri ve yolcu yoğunlukları ile ilgili mod, medyan ve aritmetik ortalama hesaplamalarının yapılması.


Blogger tarafından desteklenmektedir.